Voor deze subsidieoproep werkt ZonMw in opdracht van VWS samen met Alles is Gezondheid (AiG) en Institute for Positive Health (iPH) aan het verspreiden van goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid door middel van kennisvouchers. LET OP: Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor de ronde Kennisvouchers Positieve Gezondheid. De belangstelling voor de Kennisvouchers was overweldigend en het maximale aantal aanvragen is bereikt.

Onderwerpen

 • Positieve Gezondheid
 • Brede Benadering van Gezondheid
 • Kennisvouchers

Onderdeel van programma

Positieve Gezondheid

Geplaatst op

25 januari 2022

Deadline

31 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Aanvraagformulier Kennisvoucher Positieve Gezondheid (docx) 178 KB

Doel subsidieoproep

In deze subsidieoproep is het mogelijk om een kennisvoucher aan te vragen, waarmee een expert kan worden ingehuurd uit een van de hiervoor geselecteerde goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid. De voorbeelden hebben betrekking op samenwerking op provinciaal, gemeentelijk, of wijkniveau. Deze voucher is bedoeld ter ondersteuning bij de implementatie van een Positieve Gezondheid aanpak in de eigen wijk, gemeente of provincie, maar aanvragende organisaties moeten zelf ook tijd en geld vrijmaken om de implementatie tot een succes te maken.
De aanvraagprocedure is laagdrempelig op basis van High Trust volgens het principe van “van wie het eerst komt wie het eerst maalt”.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Op de website van Alles is Gezondheid staan de geselecteerde goede voorbeelden waarvoor een kennisvoucher kan worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

Per goed voorbeeld worden er maximaal 2 vouchers toegekend, waarbij toekenning plaats vindt volgens het principe van “van wie het eerst komt wie het eerst maalt”.
Een kennisvoucher is een laagdrempelig subsidie instrument op basis van High trust. High trust betekent dat er relatief weinig verantwoording afgelegd hoeft te worden naar de opdrachtgever (ZonMw); dus zonder tussen- of eindrapportages. Het doel hiervan is om het aanvraagproces laagdrempelig te houden. Nadat ZonMw uw aanvraag heeft ontvangen en om te zorgen dat u zo goed mogelijk wordt geholpen met uw vraag zal afstemming plaatsvinden met AiG/iPH.
AiG/iPH neemt indien nodig contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U heeft dan nog de mogelijkheid uw aanvraag terug te trekken.
De verantwoording gaat via een verantwoordingsformulier achteraf. Van deelnemers wordt geacht dat zij deelnemen aan de eindevaluatie van het vouchertraject medio 2023.

Wie kan aanvragen?
Organisaties en professionals met een kvk-nummer voor wie Positieve Gezondheid relevant is. Er mag maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend. Organisaties moeten zelf ook tijd en geld vrijmaken om de implementatie tot een succes te maken.

Budget
In totaal is er € 180.000 beschikbaar, waarmee maximaal 20 vouchers worden toegekend van €9.000. De kennisvoucher is uitsluitend bedoeld voor de advies uren van het door u gekozen goede voorbeeld en wordt na afloop van het traject via een factuur betaald. Het uurtarief is gemaximaliseerd tot € 100,- (inclusief BTW). De factuur dient u samen met het eindverantwoordingsformulier uiterlijk 30 juni 2023 aan te leveren.

Instructies indienen
In ons online indiensysteem ProjectNet dient u het aanvraagformulier Kennisvoucher Positieve Gezondheid als bijlage te uploaden. Het formulier dient ondertekend te worden door de hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke. Bij de aanvraag kunt u het formulier eventueel zonder handtekening uploaden mits u de ondertekende versie uiterlijk één week na indiening per mail naar het programmasecretariaat stuurt.

Instructies ProjectNet
Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt, moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken. Het ProjectNet formulier bestaat uit drie onderdelen:

 1. Project
  • Titel: Vul hier de naam van het goede voorbeeld in.
  • Duur van het project: geef een indicatie van de duur (hier zitten geen verplichtingen aan).
  • Geplande startdatum: geef een indicatie van wanneer u wenst te starten (hier zitten geen verplichtingen aan).
 2. Projectgroep: Hier moet u 3 rollen opgeven: ‘Hoofdaanvrager’, ‘Projectleider en penvoerder’ (dit kan dezelfde persoon zijn als de hoofdaanvrager) en ‘Bestuurlijk verantwoordelijke’. In het aanvraagformulier worden ook gegevens van de hoofdaanvrager (Deel A) en de bestuurlijk verantwoordelijke (Deel B) gevraagd.
 3. Bijlage: Hier dient u het aanvraagformulier Kennisvoucher Positieve Gezondheid als PDF te uploaden.

Zodra alle velden in ProjectNet zijn ingevuld en het aanvraagformulier is geüpload, kunt u de aanvraag indienen.

 

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 25 januari 2022 14.00 uur zolang de voorraad strekt uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet, maar uiterlijk tot 31 mei 2022 14.00 uur. LET OP: Mocht uw organisatie nog niet bij ons bekend zijn, maak dan nu alvast uw account voor ProjectNet aan. Het kan ca. 1-2 uur duren voordat uw organisatie in het systeem staat ingevoerd en u verder kan met de aanvraag indienen.

Download alle informatie

Wilt u indienen? Het aanvraagformulier is hier te downloaden.

Aanvraagformulier Kennisvoucher Positieve Gezondheid (docx) 178 KB

Handleiding online indiensysteem ProjectNet

Subsidie aanvragen (beschikbaar vanaf 14:00 25 januari)

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de goede voorbeelden kunt u contact opnemen met Margriet de Jager of Merel Spijkerman van programma Alles is Gezondheid. Voor vragen over het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Riëtte van Spanje. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Riëtte van Spanje

Programmamanager Brede Benadering van Gezondheid

+31 (0)70 515 03 26
Spanje@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website