Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. In samenwerking met de Hersenstichting stimuleert ZonMw met deze oproep het onderzoek en de implementatie van interventies en kennis ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten.

Onderwerpen

  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige/intensieve zorgvraag in de chronische fase
  • Onderzoek en implementatie
  • Interventies
  • Gezondheid, gedrag en participatie
  • Kwaliteit van leven
  • Samenwerking tussen onderzoek, Hersenletsel Alliantie en hersenletselteams

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

Geplaatst op

21 november 2019

Deadline

28 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Niet-aangeboren hersenletsel - chronische fase (pdf) 403 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige/intensieve zorgvraag in de chronische fase.
De chronische fase (ook wel de re-integratie, stabilisatie of participatiefase genoemd) start vanaf het moment dat de focus van een cliënt en zijn/haar omgeving zich verplaatst van medisch herstel en revalidatie naar re-integratie en het ‘gewone’ dagelijkse leven. Doel van deze fase is optimale participatie. Bij een intensieve zorgvraag is er daarnaast vaak ondersteuning vanuit meerdere disciplines en is veelal meer afstemming tussen verschillende domeinen nodig.

Wat kan worden aangevraagd?

Het kan gaan om projecten waarbij zowel sprake is van kennisontwikkeling, als van kennisbundeling en - implementatie. Voor de kennisontwikkeling gaat het om onderzoek naar de werkzame elementen of effectiviteit van bestaande behandelingen of interventies. Het gaat hierbij niet om het onderzoeken van deelinterventies, maar om de evaluatie van behandelprogramma’s in zijn geheel. Implementatie van behandelprogramma’s in de zorg, evenals kennisbundeling en –verspreiding, dient een wezenlijk onderdeel te zijn van het project. Voor wat betreft de kennisbundeling gaat het om het systematisch bundelen en toepasbaar maken van resultaten uit onderzoek of reeds bestaande, vaak impliciete, kennis.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Onderzoeksorganisaties met expertise op het gebied van mensen met NAH in de chronische fase kunnen een aanvraag indienen. Er dient binnen het project sprake te zijn van een samenwerking tussen diverse relevante partners uit het veld, waaronder minimaal één (landelijke) partner van de HersenletselAlliantie en minimaal één hersenletselteam waarin diverse zorgorganisaties (zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen of woonzorgcentra) zijn vertegenwoordigd.

Budget

Voor deze subsidieronde stellen ZonMw en de Hersenstichting gezamenlijk een bedrag van
€ 1.500.000,- beschikbaar. Eén project kan maximaal € 300.000,- aan financiering aanvragen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 januari 2020, 14:00 uur, uw aanvraag indienen via ProjectNet. Lees de gehele subsidieoproep goed door; hierin staan de precieze voorwaarden, criteria en het beoordelingsproces beschreven.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Niet-aangeboren hersenletsel - chronische fase (pdf) 403 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth-Verhoeve of Emma van de Watering. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website