De subsidieoproep Netwerksubsidie living labs Sport en Bewegen heeft tot doel om sociale innovatie te stimuleren op het gebied van sport en bewegen. De burger wordt hierbij nauw betrokken en de activiteiten van het living lab vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt. De subsidie is bedoeld om een netwerk te vormen of uit te breiden rondom een maatschappelijke uitdaging waarbij verschillende stakeholders in gezamenlijkheid toewerken naar een oplossing.

Onderwerpen

  • Sport en bewegen
  • Sociale innovatie
  • Living labs
  • Netwerkvorming
  • Vraagarticulatie en gebruikersparticipatie

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020

Geplaatst op

3 oktober 2019

Deadline

19 november 2019,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Netwerksubsidie living labs sport en bewegen (pdf) 86 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidie financiert activiteiten die bijdragen aan het verkennen van de mogelijkheid om lokaal of regionaal een living lab sport en bewegen te starten. Het gaat hierbij om activiteiten gericht op het versterken van de samenwerking met bestaande partners en de uitbreiding met nieuwe partners en het proces van vraagarticulatie. Dit proces, bijvoorbeeld aan de hand van design thinking of een andere vergelijkbare methode waarbij de gebruiker centraal staat, maakt budgettair een substantieel deel (ten minste 50%) uit van uw aanvraag en dit wordt door een hogeschool met ruime ervaring op dit gebied geleid.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie financiert activiteiten die bijdragen aan het verkennen van de mogelijkheid om lokaal of regionaal een living lab sport en bewegen te starten. Het gaat hierbij om activiteiten gericht op het versterken van de samenwerking met bestaande partners en de uitbreiding met nieuwe partners en het proces van vraagarticulatie. Dit proces, bijvoorbeeld aan de hand van design thinking of een andere vergelijkbare methode waarbij de gebruiker centraal staat, maakt budgettair een substantieel deel (ten minste 50%) uit van uw aanvraag en dit wordt door een hogeschool met ruime ervaring op dit gebied geleid.

Randvoorwaarden

Projecten komen in aanmerking voor financiering wanneer er sprake is van een duidelijke maatschappelijke uitdaging die aansluit bij een of meerdere van de eerste vijf ambities van het Sportakkoord en waarbij het proces van co-creatie met de gebruiker central staat. Binnen het project wordt toegewerkt naar een duurzaam samenwerkingsverband waar met behulp van innovatie deze maatschappelijke uitdagingen worden opgepakt.

Wie kan aanvragen?

Gemeenten zijn hoofdaanvrager. Daarnaast is samenwerking met een hogeschool met kennis van sociale innovatie verplicht.  Per gemeente/regio  kan maximaal één aanvraag ingediend worden. De G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) zijn uitgesloten van deze ronde.

Budget

Per aanvraag kan maximaal 25.000 euro worden aangevraagd. De duur van de projecten is 8 maanden, waarbij de uiterlijke startdatum 31 december 2019 betreft.

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 november 2019, 12u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Netwerksubsidie living labs sport en bewegen (pdf) 86 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marloes Stammen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Marloes Stammen

Programmamanager

+31 70 349 50 68
stammen@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website