Het Topteam Sport wil met deze oproep (sociale) innovaties stimuleren die bijdragen aan de overgang van een prestatiecultuur naar een positieve sportcultuur voor de jeugd tot en met 12 jaar.

Onderwerpen

  • Positieve sportcultuur
  • Gedragsverandering
  • Innovatie
  • Ouders
  • Sportverenigingen

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

1 mei 2019

Deadline

2 juli 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2019 – Van prestatie naar plezier (pdf) 523 KB

Doel subsidieoproep

Naast het verenigingskader hebben ook ouders een belangrijke rol in het creëren van een positieve sportcultuur. Sociale innovaties zijn nodig om bewustzijn te creëren en een gedragsverandering teweeg te brengen bij ouders, met als doel het plezier in de sport voor de jeugd te vergroten. Het gaat daarbij om het bereiken van 1) positief gedrag langs de lijn, 2) gedrag van ouders ten aanzien van (beleid van) het verenigingskader waarbij ze de nadruk leggen op plezier in plaats van prestatie en 3) gedrag dat een positieve invloed heeft op de sportdeelname van kinderen in het algemeen.

Wat kan worden aangevraagd?

Een innovatieproject binnen deze oproep bestaat uit drie onderdelen:

  1. Eventuele (door)ontwikkeling en uitvoering van een innovatie. De uitvoering van de innovatie loopt ten minste gedurende één sportseizoen bij minimaal drie sportverenigingen.
  2. Naast en na de uitvoering van de innovatie vindt een evaluatie plaats. De evaluatie wordt gedegen uitgevoerd door een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld een kennisinstelling of onderzoeksbureau).
  3. De kennis die in het project wordt opgedaan wordt breed verspreid zodat ook andere verenigingen en intermediairs hier gebruik van kunnen maken.

Randvoorwaarden

De Nationale Sportinnovator Prijs wordt toegekend aan partijen die innovatieve producten, processen of werkwijzen ontwikkelen op het gebied van een positieve sportcultuur op sportverenigingen, gericht op ouders van jeugd tot en met 12 jaar. De prijs wordt ter beschikking gesteld om een idee, conform begroting, verder uit te werken, uit te voeren en te evalueren. Zie voor alle randvoorwaarden de volledige subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is een Nederlands rechtspersoon. In het samenwerkingsverband participeren minimaal drie sportverenigingen en één onafhankelijke partij voor de evaluatie.

Budget

Voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2019 is in totaal een bedrag van €250.000 beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal €50.000 worden aangevraagd. Cofinanciering is verplicht. Het samenwerkingsverband dient ten minste 15% van het totale projectbudget bij te dragen (in cash of in kind). De minimale looptijd is 12 maanden en de maximale looptijd 18 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 juli 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2019 – Van Prestatie naar plezier (pdf) 523 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Nynke Terpstra of Maxime de Gooijer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Nynke Terpstra

Programmamanager

+31 70 349 50 82
Dummyfoto van een vrouw

Maxime de Gooijer

Programmasecretaris

+ 31 70 349 50 97
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website