De subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2018 richt zich op innovatieve ideeën in de sport. Dit jaar is het thema Mind Your Fitness, waarmee innovaties op het snijvlak van sport en mentale aspecten kunnen worden ontwikkeld.

Onderwerpen

  • Topsport, breedtesport en actieve leefstijl
  • Mentale aspecten
  • Prestatiedruk, stress, motivatie, zelfvertrouwen
  • Innovatie

Onderdeel van programma

Sportinnovator

Geplaatst op

10 juli 2018

Deadline

4 oktober 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2018 – Mind Your Fitness (pdf) 401 KB

Doel subsidieoproep

Het thema Mind Your Fitness is voor de topsport toegespitst op de mentale aspecten die een rol spelen bij presteren, waaronder het omgaan met stress en teleurstelling, mentaal herstel, en het behouden van zelfvertrouwen, focus en concentratie. Ook kan gedacht worden aan de omgang met blessures en het stoppen met topsport. Bij de breedtesport en actieve leefstijl is het thema gericht op mentale aspecten die er toe bijdragen dat mensen voldoende en met plezier sporten en bewegen. Gedacht kan worden aan het (on)bewust laten verleiden tot meer beweeggedrag en het vergroten van motivatie en zelfvertrouwen.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en/of opschaling van een innovatief product, proces of werkwijze op het gebied van mentale aspecten in topsport, breedtesport en/of een actieve leefstijl.

Randvoorwaarden

Een innovatie komt in aanmerking voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2018 wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat deze tegemoet komt aan een duidelijk gedefinieerde vraag of behoefte uit het veld op bovenstaand thema. Het gaat om de ontwikkeling van innovaties die op middellange termijn economisch rendement genereren en/of een (potentiële) maatschappelijke waarde hebben voor bijvoorbeeld gezondheid, vitaliteit, zorg, welzijn, leefbaarheid, arbeid of onderwijs.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is een Nederlands rechtspersoon en tevens de rechthebbende van het resultaat van het voorstel.

Budget

Er kan maximaal €50.000 worden aangevraagd. De looptijd van het project is minimaal 6 maanden en maximaal 18 maanden.
Cofinanciering is verplicht. Het samenwerkingsverband dient ten minste 25% aan het totale projectbudget bij te dragen (cash of in kind). Bijvoorbeeld: als u €30.000 aanvraagt, dan bedraagt het totale projectbedrag minimaal €40.000.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 oktober 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs 2018 – Mind Your Fitness (pdf) 401 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maxime de Gooijer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Maxime de Gooijer

Programma assistent Sportinnovator

+31 70 349 50 97
gooijer@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website