Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten.

Onderwerpen

 • Workshops
 • Vraaggericht onderzoek
 • Patiëntgedreven onderzoeksagenda
 • Patiënt zoekt onderzoeker
 • Medische Producten: Nieuw en Nodig

Onderdeel van programma

Medische Producten: Nieuw en Nodig

Geplaatst op

22 januari 2019

Deadline

23 april 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Medische Producten: Nieuw en Nodig - Workshops (pdf) 79 KB

Doel subsidieoproep

Participatie van eindgebruikers bij wetenschappelijk onderzoek is steeds vaker een vereiste bij onderzoekfinanciers in Nederland en de EU. Daarnaast nodigen we patiëntenorganisaties nadrukkelijk uit om initiatief te nemen om de positie van de patiënt in wetenschappelijk onderzoek te versterken en ervoor te zorgen dat de prioriteiten van patiënten op de wetenschappelijke onderzoeksagenda komen. Na afloop van de workshop moeten er concrete en tastbare resultaat opgeleverd worden. Enkele voorbeelden:

 • een herziene wetenschappelijke onderzoeksagenda op basis van de patiëntgedreven onderzoeksagenda;
 • een concept subsidieaanvraag voor indiening bij een nationaal of internationaal onderzoeksprogramma;
 • een plan van aanpak/actieplan om de vervolgstappen (voor financiering) te realiseren.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan een aanvraag ingediend worden voor een één- twee- of driedaagse workshop. Per workshop is maximaal €10.000,- beschikbaar. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende workshopkosten:

 • Locatie: de workshop wordt gehouden op een voorkeurslocatie van ZonMw, waarbij de vergaderruimten en de catering (excl. diner) door ZonMw verzorgd worden. Hiervoor wordt een maximum bedrag gereserveerd van € 5.000,-, afhankelijk van het aantal dagen en deelnemers.
 • Reiskosten binnen Nederland en/of hotelovernachting en evt. diner voor de deelnemers.
 • Communicatie- en publicatiekosten.
 • Procesbegeleiding: kosten voor een extern ingehuurde onafhankelijke expert. De procesbegeleider ziet erop toe dat het proces goed verloopt en de doelstellingen van de workshop behaald zullen worden.

Randvoorwaarden

 • Vraaggericht onderzoek: Belangrijk is dat op een heldere manier wordt onderbouwd wat het doel is van de workshop en de motivatie. Er ligt een onderzoeksagenda van een patiëntenorganisatie ten grondslag of een raadpleging met patiënten(organisatie).
 • Programma workshop: het is duidelijk omschreven op welke wijze de activiteiten en sessies binnen het programma aansluiten op het doel van het programma. De resultaten zijn concreet en tastbaar.
 • Haalbaarheid: de programmaonderdelen om de onderwerpen goed te behandelen zijn realistisch en tijdsgebonden. Er is voldoende ruimte voor discussie gereserveerd en om de resultaten uit te werken. De workshop kan binnen 6 maanden na toekenning door de deelnemers worden georganiseerd.
 • Deelnemers: er is sprake van een brede, representatieve en relevante samenstelling van deelnemers om de doelstellingen van de workshop te behalen. Het minimum aantal deelnemers is 12 personen en maximum 24 personen. Minimaal 25% van de deelnemers is eindgebruiker en 10% jonge onderzoeker.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 april 2019 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Medische Producten: Nieuw en Nodig - Workshops (pdf) 79 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen subsidie’? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rouming Hu. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Rouming Hu

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 54 31
E-mailadreshu@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website