Tegenwoordig zijn steeds meer patiëntgedreven onderzoeksagenda’s beschikbaar. De workshops zijn bedoeld om deze onderzoeksagenda’s van patiënten te vertalen naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten.

Onderwerpen

 • Vraaggericht onderzoek
 • Medische producten: Nieuw en Nodig
 • Onderzoeksagenda
 • Workshop
 • Publiek-private samenwerking.

Onderdeel van programma

Medische producten: Nieuw en Nodig

Geplaatst op

21 mei 2019

Deadline

3 september 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep MPNN Workshops (pdf) 357 KB

Doel subsidieoproep

Participatie van eindgebruikers in wetenschappelijk onderzoek is steeds vaker een vereiste bij onderzoekfinanciers in Nederland en de EU. Daarnaast nodigen we patiëntenorganisaties nadrukkelijk uit om initiatief te nemen om de positie van de patiënt in wetenschappelijk onderzoek te versterken en ervoor te zorgen dat de prioriteiten van patiënten op de wetenschappelijke onderzoeksagenda’s komen. Na afloop van de workshop moeten er concrete en tastbare resultaten opgeleverd worden en een plan van aanpak voor de vervolgstappen. Bijvoorbeeld:

 • een herziene wetenschappelijke onderzoeksagenda op basis van de onderzoeksvragen van patiënten;
 • een concept subsidieaanvraag voor indiening bij een nationaal of internationaal onderzoeksprogramma.

Wat kan worden aangevraagd?

Per workshop is maximaal €12.500,- beschikbaar, afhankelijk van het aantal dagen en deelnemers. ZonMw vergoedt de volgende workshopkosten:

 • Locatie: de workshop wordt gehouden op een centrale locatie in Nederland. De vergaderlocatie is toegankelijk voor mindervalide personen.
 • Catering: voor tijdens de workshop.
 • Procesbegeleiding door een extern ingehuurde onafhankelijk expert is een voorwaarde. De procesbegeleider ziet erop toe dat het proces goed wordt ingericht en verloopt en de doelstellingen van de workshop behaald zullen worden.
 • Reiskosten binnen Nederland en/of hotelovernachting en evt. diner voor de deelnemers.
 • Communicatie- en publicatiekosten voor materiaal voor tijdens de workshop.

Randvoorwaarden

 • Vraaggericht onderzoek: Belangrijk is dat op een heldere manier wordt onderbouwd wat het doel is van de workshop. Een onderzoeksagenda van een patiëntenorganisatie of een raadpleging met patiënten(organisatie) zijn de basis voor het organiseren van de workshop.
 • Programma workshop: het is duidelijk omschreven op welke wijze de activiteiten en sessies aansluiten op het doel van het programma van de workshop. De resultaten zijn concreet en tastbaar.
 • Haalbaarheid: de programmaonderdelen om de onderwerpen goed te behandelen zijn realistisch en tijdsgebonden.
 • Deelnemers: er is sprake van een brede, representatieve en relevante samenstelling van deelnemers om de doelstellingen van de workshop te behalen. Naast de organisatoren is het minimum aantal deelnemers 12 personen. Het maximum aantal deelnemers aan de workshop is 24 personen inclusief de aanvragers. Minimaal 25% van de deelnemers is eindgebruiker. Er is minimaal 10% aan jonge onderzoekers aanwezig. Bedrijven kunnen ook deelnemer zijn.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 september 2019 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep MPNN Workshops (pdf) 357 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rouming Hu. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Rouming Hu

Programmamanager

+31 70 349 54 31
hu@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website