In deze subsidieronde kunnen regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor registratie en monitoring van GGz-vervoer. Binnen deze subsidiemogelijkheid is budget gereserveerd voor alle RAV-regio’s. De looptijd van de projecten is maximaal 18 maanden.

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

21 juni 2019

Deadline

31 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep RAV registratie en monitoring 2019 (pdf) 525 KB

Doel subsidieoproep

Doel: inzicht krijgen in de omvang van groep mensen met acute GGz-problematiek die georganiseerd vervoer nodig heeft, om meer helderheid te krijgen over de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van vervoer met psychiatrische hulpverlening.

Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen die georganiseerd vervoer nodig heeft. Het is daarom van belang om meer inzicht te krijgen in de aantallen per doelgroep die georganiseerd vervoer nodig heeft. Zorg-/vervoersaanbieders dienen hiervoor een aantal zaken te registreren, waaronder de verleende zorg, het aantal ritten en de kenmerken van de personen die zij vervoeren.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De projecten zijn gericht op de monitoring en registratie van RAV-ritten van mensen met acute GGz-problematiek. In de bijlage ‘Lijst registratiegegevens vindt u de lijst van de te registreren gegevens. De registratie en monitoring van alle RAV-regio’s is onder coördinatie van Ambulance Zorg Nederland.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Huidige licentiehouders RAV in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz).
 • Er kan één subsidie per RAV-regio worden aangevraagd.
 • Eén partij fungeert als hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager maakt deel uit van een samenwerkingsverband. De volgende partijen dienen in ieder geval deel uit te maken van dit samenwerkingsverband:
  • Een vervoeraanbieder.
  •  De meldkamer.
  • Een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt.
  • Eén persoon wordt gedurende het project aangesteld als projectleider en coördinator. Voor de aanstelling van de projectleider dienen middelen te worden gereserveerd in de begroting

Budget

In totaal is € 3,5 miljoen beschikbaar voor registratie en monitoring van RAV-ritten van mensen met acute GGz-problematiek. Binnen deze subsidiemogelijkheid is budget gereserveerd voor alle RAV-regio’s. Het beschikbare budget per RAV-regio is maximaal € 100.000,-. RAV-Licentiehouders die 2 regio’s bedienen kunnen maximaal € 150.000,- aanvragen.

Aanvraag indienen

U kunt het hele jaar door subsidieaanvragen indienen via ProjectNet tot uiterlijk 31 december 2019 14.00 uur. Aanvragen worden enkele keren per jaar beoordeeld.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep RAV registratie en monitoring 2019 (pdf) 525 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Merel Keizer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Merel Keizer

Programmamanager

+31 70 349 54 32
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website