De subsidie betreft een financiële tegemoetkoming in de personele kosten van maximaal 2 maanden voor het uitvoeren van een systematisch literatuur onderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek onder begeleiding van het expertisecentrum SYRCLE.

Onderwerpen

 • Systematisch literatuuronderzoek
 • Dierexperimenteel onderzoek
 • 3V’s
 • Kennisinfrastructuur

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

31 januari 2020

Deadline

17 juli 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren (pdf) 194 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het aanmoedigen van onderzoekers om zelf een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van proefdieronderzoek uit te voeren. Om dit initiatief verder te ondersteunen en te bevorderen- en vooral ook de kwaliteit van het uitgevoerde systematisch literatuuronderzoek in de beginfase te garanderen- maakt ondersteuning van het expertisecentrum SYRCLE bij het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek onderdeel uit van de subsidieaanvraag.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan een financiële tegemoetkoming in de personele kosten van een AIO, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker worden aangevraagd. Er kan maximaal voor 2 maanden (1fte) per subsidieaanvraag worden aangevraagd. Een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding door het expertisecentrum SYRCLE is ook onderdeel van deze subsidie, alsmede de kosten voor het Open Access publiceren van het artikel.

Randvoorwaarden

 • Het systematisch literatuuronderzoek betreft dierexperimenteel onderzoek (of een SR naar proefdiervrije innovaties);
 • U voert dit systematisch literatuuronderzoek uit onder de begeleiding van het expertise centrum SYRCLE;
 • De aanvrager is de projectleider van het achterliggende onderzoeksproject waarvoor het systematisch dierexperimenteel literatuuronderzoek wordt aangevraagd;
 • De projectleider (hoofdaanvrager) kan maximaal tweemaal per kalenderjaar een aanvraag indienen binnen deze oproep. Dit moeten verschillende onderzoeksvragen betreffen;
 • De onderzoeker (uitvoerder) dient eerst te hebben deelgenomen aan de workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek van SYRCLE;
 • Er wordt verwacht dat onderzoekers werken volgens de Gold Standard Publication Checklist (GSPC) of ARRIVE Guidelines,  en dat het review wordt gepubliceerd volgens de ARRIVE Guidelines in een peer-reviewed, Open Access wetenschappelijk tijdschrift;
 • Indien van toepassing: Om de transparantie te verbeteren en onnodige herhaling van proefdieronderzoek te voorkomen, zou registratie van het onderzoeksprotocol en de uitkomsten via https://www.preclinicaltrials.eu/ daar aan bij kunnen dragen;
 • De looptijd van het project is standaard 18 of 24 maanden;
 • Het vrijkopen van een publicatie bij tijdschriften met een hybride model wordt niet vergoed;

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 december, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren (pdf) 194 KB

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Klaske Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Klaske Bos

Programmasecretaris Meer Kennis met Minder Dieren

+31 70 349 50 80
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website