De subsidie betreft vergoeding voor zowel de coaching door één van de experts in systematisch literatuuronderzoek van dierstudies (Dr. Carlijn Hooijmans of Dr. Kim Wever) en maximaal 2 maanden verlenging van de aanstelling van de onderzoeker als compensatie voor de te investeren tijd (1 fte voor 2 maanden).

Onderwerpen

 • Systematisch literatuuronderzoek
 • Dierexperimenteel onderzoek
 • 3V’s
 • Kennisinfrastructuur

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

1 juli 2021

Deadline

31 december 2021,
23.59 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek dierstudies (pdf) 397 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep samen met de subsidieoproep ‘Workshop systematisch literatuuronderzoek dierstudies’ is het aanmoedigen van onderzoekers om zelf een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek (of naar proefdiervrije innovaties) uit te voeren. Om dit initiatief verder te ondersteunen, te bevorderen en de kwaliteit te garanderen is de ondersteuning van experts in systematisch literatuuronderzoek van dierstudies nodig. De experts zijn Dr. Carlijn Hooijmans (carlijn.hooijmans@radboudumc.nl) en Dr. Kim Wever (kim.wever@radboudumc.nl) (voorheen het expertisecentrum SYRCLE), de begeleiding is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. Zij hebben de afgelopen 6 jaar tientallen projecten van ZonMw begeleid. Met dit initiatief kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek (of proefdiervrije innovaties) onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het systematisch literatuuronderzoek geborgd.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan een financiële tegemoetkoming in de personele kosten van een promovendi, (arts)onderzoeker, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker worden aangevraagd. De subsidie betreft vergoeding voor zowel de coaching door één van de experts in systematisch literatuuronderzoek van dierstudies (Dr. Carlijn Hooijmans of Dr. Kim Wever) en maximaal 2 maanden verlenging van de aanstelling van de onderzoeker als compensatie voor de te investeren tijd (1 fte voor 2 maanden). Een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding door systematisch literatuurexperts maakt ook onderdeel uit van deze subsidie, alsmede de kosten voor het Open Access publiceren van het artikel.

Randvoorwaarden

 • Het systematisch literatuuronderzoek (systematic review) betreft dierexperimenteel onderzoek (of een SR naar proefdiervrije innovaties);
 • U voert dit systematisch literatuuronderzoek uit onder de begeleiding van één van de experts in systematisch literatuuronderzoek;
 • De hoofdaanvrager is de projectleider van het onderzoeksproject waarvoor het systematisch literatuuronderzoek van dierstudies wordt aangevraagd;
 • De projectleider (hoofdaanvrager) kan maximaal tweemaal per kalenderjaar een aanvraag indienen binnen deze oproep. Dit moeten verschillende onderzoeksvragen betreffen;
 • De onderzoeker (uitvoerder) dient eerst te hebben deelgenomen aan de workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek van de experts in systemisch literatuuronderzoek;
 • Er wordt verwacht dat onderzoekers werken volgens de PRISMA 2020 richtlijnen en dat het literatuuronderzoek in een peer-reviewed, Open Access wetenschappelijk tijdschrift wordt gepubliceerd;
 • Om de transparantie te verbeteren en onnodige herhaling van systematisch literatuuronderzoek te voorkomen, is registratie van het onderzoeksprotocol en de uitkomsten via PROSPERO vereist;
 • De looptijd van het project is standaard 24 maanden;
 • Het vrijkopen van een publicatie bij tijdschriften met een hybride model wordt niet vergoed;

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 december 2021, 23.59 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek dierstudies (pdf) 397 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ellis Pieters. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Ellis Pieters

Programmasecretaris

+31 70 349 54 27
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website