ZonMw stelt met de subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties een stimuleringssubsidie beschikbaar voor consortia die als doel hebben bij de NWA, EU of andere grotere subsidieplatforms een subsidieaanvraag in te dienen die de transitie naar proefdiervrije innovaties helpt versnellen.

Onderwerpen

 • Stimuleringssubsidie
 • Consortiumvorming
 • NWA
 • EU (Horizon 2020)
 • Module kennisinfrastructuur

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

31 januari 2020

Deadline

31 december 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties (pdf) 592 KB

Doel subsidieoproep

Deze stimuleringssubsidie oproep is bedoeld voor wie met een interdisciplinair- en kennisketen breed consortium een vraagstelling op het terrein van proefdiervrije innovaties wil uitwerken en een subsidieaanvraag wil indienen bij een groter subsidieplatform, zoals de NWA of de EU. Het doel van de nog in te dienen subsidieaanvraag zal primair gericht moeten zijn op het direct bijdragen aan de versnelling van de transitie naar proefdiervrije innovaties. Het eindproduct zal een door het consortium volledig uitgewerkte subsidieaanvraag zijn welke ingediend zal worden bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform in 2020 of 2021.

Wat kan worden aangevraagd?

Consortia die een grotere subsidieaanvraag op het terrein van de versnelling van proefdiervrije innovaties willen indienen bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform, kunnen van deze stimuleringssubsidie gebruik maken.

Per project kan er maximaal €30.000,- worden aangevraagd. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend t/m 31 december 2020, of zolang het voor de oproep beschikbare budget niet is uitgeput. Het beschikbare budget bedraagt in totaal €120.000,-.

Randvoorwaarden

 • Het betreft ondersteuning voor het indienen van een volledig uitgewerkte subsidieaanvraag voor NWA, EU of ander groter subsidieplatform op het terrein van proefdiervrije innovaties.
 • De bijdrage aan de transitie naar proefdiervrije innovaties moet evident het hoofddoel zijn van de te schrijven (NWA of EU) subsidieaanvraag.
 • Er is een multidisciplinaire samenwerking met andere onderzoeksgroepen of stakeholders, in lijn met de vereisten van de specifieke oproep waar de subsidieaanvraag ingediend gaat worden (EU, NWA of ander groter platform). Projectleden dienen personen te zijn, geen instanties
 • De te ondernemen activiteiten dienen te passen binnen het aangegeven tijdsbestek. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij onderstaande activiteiten:
  • het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen;
  • het oprichten van een samenwerkingsverband/consortium;
  • het verbreden van een consortium;
  • het (laten) schrijven van een subsidieaanvraag, bijvoorbeeld via een subsidiebureau.
 • Het eindproduct van deze stimuleringssubsidie zal dus een volledig uitgewerkte subsidieaanvraag op het terrein van proefdiervrije innovaties betreffen, welke ingediend is bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform (dus niet MKMD of het programma Humane Meetmodellen) in 2020 of 2021.

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 december 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties (pdf) 592 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Klaske Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Klaske Bos

Programmasecretaris Meer Kennis met Minder Dieren

+31 70 349 50 80
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website