ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Een projectleider, van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e), kan voor een promovendi, (arts)onderzoeker, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling aanvragen om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.

Onderwerpen

 • Open Access
 • Publiceren negatieve data
 • Publiceren neutrale data
 • Kennisinfrastructuur

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

24 januari 2022

Deadline

31 december 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data (pdf) 261 KB

Doel subsidieoproep

ZonMw heeft met de subsidieoproep ‘Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data’ binnen de Module kennisinfrastructuur, de volgende doelstellingen: Het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve- of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek. ZonMw wil de publicatie van goed uitgevoerd dierexperimenteel onderzoek met negatieve- of neutrale uitkomst stimuleren om onnodige duplicatie van onderzoek en bias te voorkomen.

Wat kan worden aangevraagd?

Een projectleider kan met deze subsidie een extra maand aanstelling aanvragen voor een promovendi, (arts)onderzoeker, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker voor een onderzoeksproject waar proefdieronderzoek een onderdeel van uitmaakt(e), om negatieve/neutrale resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. Ook de Open Access kosten kunnen worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

 • Het project is gericht op het Open Access publiceren van niet eerder gepubliceerde negatieve- of neutrale dierexperimentele data in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift;
 • De negatieve/neutrale data dienen te zijn verkregen uit een onderzoeksproject met een einddatum van na 2010;
 • De hoofdaanvrager is de projectleider van het achterliggende onderzoeksproject waaruit de publicatie voort gaat komen;
 • De projectleider (hoofdaanvrager) kan maximaal tweemaal per kalenderjaar een aanvraag indienen binnen de huidige oproep. Dit moeten verschillende onderzoeksvragen en daarmee verschillende publicaties betreffen;
 • Om de rapportage kwaliteit van dierexperimenteel onderzoek in artikelen te garanderen verwacht ZonMw dat onderzoekers werken volgens de ARRIVE Guidelines. ZonMw controleert, bij afsluiting van het project, op het gebruik van de ARRIVE Guidelines;
 • Vul de verplichte  checklist(The ARRIVE Essential 10) in en stuur de ingevulde pdf als bijlage mee. Deze ‘ARRIVE Essential’ checklist bevat de minimale criteria, zoals deze zouden moeten worden beschreven in het artikel, om de reproduceerbaarheid en kwaliteit van het proefdieronderzoek te vergroten (graag daarom zoveel mogelijk items toepassen). De ingevulde checklist is een verplichte bijlage (pdf) bij de aanvraag;  
 • De publicatie dient per direct Open Access beschikbaar te worden;
 • Het project heeft een standaard looptijd van 24 maanden. Er wordt verwacht dat u binnen deze periode de solide negatieve resultaten publiceert. Als u het project eerder afrondt, kunt u het programmabureau hiervan op de hoogte stellen. Als het niet mogelijk is binnen 24 maanden te publiceren, dan kan er een budget neutrale verlenging per mail worden aangevraagd;
 • Om onnodige herhaling van onderzoek te voorkomen en de beschikbaarheid van onderzoeksdata zo breed mogelijk te verspreiden, dient u ook de onderzoeksprotocollen (denk aan Centrale Commissie Dierproeven (CCD) vergunning) en data te registeren via https://preclinicaltrials.eu/. Het registratienummer zal worden opgevraagd bij de eindverantwoording van gehonoreerde projecten.

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 december 2022, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data (pdf) 261 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ellis Pieters. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Ellis Pieters

Programmasecretaris

+31 70 349 54 27
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website