Deze subsidieoproep stimuleert Nederlandse onderzoekers om meer (inter)nationale netwerken aan te gaan. Dit budget kan worden gebruikt voor het organiseren van (inter)nationale bijeenkomsten, symposia of workshops in Nederland met als doel om samenwerkingen en contacten te bevorderen op het gebied van de 3V’s en de transitie naar proefdiervrije innovaties.

Onderwerpen

 • Netwerken
 • Kennisinfrastructuur
 • Workshop
 • Bijeenkomst
 • Proefdiervrije innovaties

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren

Geplaatst op

31 januari 2020

Deadline

17 juli 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie (pdf) 740 KB

Doel subsidieoproep

ZonMw heeft met de subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie de volgende doelstellingen:

 1. Het bevorderen van netwerkvorming tussen wetenschappers onderling en/of tussen wetenschappers en andere doelgroepen zoals bedrijven, maar ook andere maatschappelijke organisaties;
 2. Innovatie van onderzoek op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties en vermindering, vervanging en verfijning van dierproeven.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor dit initiatief zijn garantiesubsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 70% van het benodigde budget tot een maximum van € 7.000,-. De personele kosten zijn niet subsidiabel. De kosten voor o.a. de huur van een locatie (inclusief catering), reis- verblijfskosten van gastsprekers, flyers en communicatie kunnen worden aangevraagd.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend t/m 31 december 2020, of zolang het voor de oproep beschikbare budget niet is uitgeput. Het beschikbare budget bedraagt in totaal € 60.000,-.

Randvoorwaarden

 • De aanvraag heeft als doel om samenwerkingen, innovatie en verspreiding van kennis en onderzoek op het terrein van proefdiervrije innovaties of transitie naar proefdiervrije innovaties te bevorderen;
 • Dit kan in de vorm van het organiseren van een workshop/bijeenkomst;
 • De aanvrager moet in dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksinstelling, zoals beschreven in de oproep;
 • De projectleider (hoofdaanvrager) kan maximaal éénmaal per kalenderjaar een aanvraag indienen binnen deze oproep;
 • Per bijeenkomst kan er maximaal éénmaal een aanvraag worden ingediend;
 • Aanvragen moeten ten minste drie maanden vóór de datum van de bijeenkomst bij ZonMw zijn ontvangen;
 • Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze ten dienste staat van de bevordering van de 3V’s of de transitie naar proefdiervrije innovaties.

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 december 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie (pdf) 740 KB

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Klaske Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Klaske Bos

Programmasecretaris Meer Kennis met Minder Dieren

+31 70 349 50 80
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website