Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de drie speerpunten van deze module is de kennis van systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder te verbreden en de kwaliteit van het onderwijs via een hands-on workshop te garanderen.

Onderwerpen

 • Workshop
 • Systematisch dierexperimenteel literatuuronderzoek
 • Kennissynthese
 • Module Kennisinfrastructuur

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

Geplaatst op

14 maart 2019

Deadline

31 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MKMD module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek (pdf) 41 KB

Doel subsidieoproep

Medewerkers van de Nederlandse kennisinstellingen kunnen tot eind 2019 subsidie aanvragen voor een 1-daagse ‘systematisch literatuuronderzoek workshop’ georganiseerd door expertisecentrum SYRCLE, voor 20 deelnemers. Met dit initiatief kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd.

Wat kan worden aangevraagd?

 • De kosten voor het drukken en inbinden van het door SYRCLE aangeleverde lesmateriaal tot een maximum van € 500;
 • De kosten van het expertisecentrum SYRCLE voor het organiseren en verzorgen van de workshop kunnen worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

Medewerkers van andere onderzoeksinstituten kunnen slechts indienen wanneer naar het oordeel van ZonMw aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • het instituut is gevestigd in Nederland;
 • het instituut heeft een onafhankelijke onderzoekstaak;
 • het instituut heeft geen winstoogmerk;
 • in het onderzoek waarvoor subsidie wordt gevraagd werkt het instituut samen met een universiteit, blijkend uit een personele of materiële bijdrage aan het onderzoek vanuit die universiteit;
 • de onderzoekers hebben vrijheid van publicatie in de internationale wetenschappelijke literatuur.

Wie kan aanvragen?

Medewerkers/onderzoekers van Nederlandse universiteiten, HBO-instellingen, NWO- en KNAW-instituten, maar ook RIVM, TNO, Hubrecht laboratorium, Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut en het BPRC.

Aanvraag indienen

U kunt tot en met 31 december 2019 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MKMD module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek (pdf) 41 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Klaske Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Klaske Bos

Programmasecretaris Meer Kennis met Minder Dieren

+31 70 349 50 80
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website