Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een systematisch literatuuronderzoek op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren.

Onderwerpen

  • Workshop
  • Systematisch dierexperimenteel literatuuronderzoek
  • Kennissynthese
  • Module Kennisinfrastructuur

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren - Module kennisinfrastructuur

Geplaatst op

14 maart 2019

Deadline

31 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MKMD module Kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek (pdf) 95 KB

Doel subsidieoproep

Om het gebruik van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek verder te ondersteunen en te bevorderen- en vooral ook de kwaliteit van het uitgevoerde systematische literatuuronderzoek in de beginfase te garanderen- stelt ZonMw deze subsidie beschikbaar. Deze subsidie is bedoelt om onderzoekers zelf de meerwaarde van een dergelijk systematisch literatuuronderzoek als onderbouwing van hun dierexperimentele studie te laten ondervinden. Het gebruik van deze methode kan de kwaliteit, keuze van het model en daarmee de onderbouwing van het dierexperimenteel onderzoek verbeteren. Het onderzoek dient Open Access en met gebruik van de ARRIVE guideline of GSPC richtlijn te worden gepubliceerd.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan voor de uitvoering van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek een financiële tegemoetkoming in de personele kosten worden aangevraagd. Deze vergoeding is ten behoeve van een AIO, postdoc, of senior wetenschappelijk medewerker, voor de maximale duur van 2 maanden. Een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding door het expertisecentrum SYRCLE is onderdeel van de subsidie. Een schatting van het aantal benodigde uren dient via een kennismakingsgesprek met SYRCLE te worden vastgesteld en in de aanvraag te worden opgenomen.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De projectleider/hoofdaanvrager van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt. Het betreft onderzoekers van Nederlandse universiteiten, HBO-instellingen, NWO- en KNAW-instituten, maar ook RIVM, TNO, Hubrecht laboratorium, Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut en het BPRC.

  • Om de kwaliteit van rapportage van dierexperimenteel onderzoek in artikelen te garanderen, wordt het gebruik van deze richtlijnen bij het publiceren van het artikel verplicht (Gold Standard Publication Checklist (GSPC) of ARRIVE Guidelines);
  • De projectleider kan maximaal tweemaal per kalenderjaar een aanvraag indienen binnen deze oproep. Dit moeten verschillende onderzoeksvragen betreffen;
  • De looptijd van het project is standaard 18-24 maanden. Er wordt verwacht dat u binnen deze termijn het systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek hebt afgerond en het review publiceert in een peer-reviewed, Open Access wetenschappelijk tijdschrift.

Aanvraag indienen

U kunt doorlopend subsidieaanvragen via ProjectNet indienen tot 31 december 2019, of zolang het voor de oproep beschikbare budget niet uitgeput is. Het beschikbare budget bedraagt in totaal tot 31 december 2019 € 330.000,-

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MKMD module Kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek (pdf) 95 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Klaske Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Klaske Bos

Programmasecretaris Meer Kennis met Minder Dieren

+31 70 349 50 80
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website