Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s.

Onderwerpen

  • Bevorderen van netwerkvorming

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren - Module kennisinfrastructuur

Geplaatst op

14 maart 2019

Deadline

31 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MKMD module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie (pdf) 71 KB

Doel subsidieoproep

ZonMw heeft met deze subsidie de volgende doelstellingen op het gebied van 3V kennisinfrastructuur:

  1. Het bevorderen van netwerkvorming tussen wetenschappers onderling en/of tussen wetenschappers en andere doelgroepen zoals bedrijven, maar ook andere maatschappelijke organisaties;
  2. Innovatie van onderzoek op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties en vermindering, vervanging en verfijning van dierproeven.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor dit onderzoek zijn garantiesubsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 70% van het benodigde budget tot een maximum van € 7.000,-. De personele kosten zijn niet subsidiabel. De kosten voor o.a. de huur van een locatie (inclusief catering), reis- verblijfskosten van gastsprekers, flyers en communicatie kunnen worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

  • De aanvraag heeft als doel om samenwerkingen, innovatie en verspreiding van kennis en onderzoek op het terrein van proefdiervrije innovaties of transitie naar proefdiervrije innovaties te bevorderen;
  • Dat kan via de organisatie van een workshop/bijeenkomst;
  • De aanvrager moet in dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksinstelling, zoals beschreven in de oproep;
  • De projectleider (hoofdaanvrager) kan maximaal éénmaal per kalenderjaar een aanvraag indienen binnen deze oproep;
  • Per bijeenkomst kan er maximaal éénmaal een aanvraag worden ingediend;
  • Aanvragen moeten ten minste drie maanden vóór de datum van de bijeenkomst bij ZonMw zijn ontvangen.
  • Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze ten dienste staat van de bevordering van 3V-alternatieven.

Wie kan aanvragen?

De aanvrager moet in dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksinstelling (universiteit, aan universiteit gelieerd onderzoeksinstituut, universitair medisch centrum, STZ-ziekenhuis, gezondheidsbevorderend instituut of kennisinstelling (HBO-instellingen)). De subsidierelatie wordt aangegaan met de Nederlandse instelling.

Aanvraag indienen

U kunt tot en met 31 december 2019 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MKMD module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie (pdf) 71 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Klaske Bos. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Klaske Bos

Programmasecretaris Meer Kennis met Minder Dieren

Telefoonnummer+31 349 50 80
E-mailadresmkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website