Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. Deze stimuleringssubsidie richt zich op consortia op het terrein van proefdiervrije innovaties, die ondersteuning willen bij het opstellen van een subsidieaanvraag welke ingediend wordt bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform in 2019.

Onderwerpen

 • Transitie proefdiervrije innovaties
 • Interdisciplinaire- en kennisketen brede consortia (samenstellen of verbreden)
 • Ondersteuning voor het schrijven van grote subsidieaanvraag
 • Eindproduct is een subsidieaanvraag in te dienen bij de NWA, EU of ander groter subsidieplatform

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren – Module kennisinfrastructuur

Geplaatst op

1 november 2018

Deadline

5 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Meer Kennis met Minder Dieren – Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties ronde 1 (pdf) 52 KB

Doel subsidieoproep

Deze stimuleringssubsidie van ZonMw richt zich op interdisciplinaire- en kennisketen brede consortia op het terrein van proefdiervrije innovaties. Deze consortia kunnen ondersteuning aanvragen bij het uitbreiden/vormen van het consortium, de organisatie van bijeenkomsten voor het concretiseren van onderzoeksvragen en/of het schrijven van de subsidieaanvraag voor een subsidieoproep binnen de NWA, EU of ander groter subsidieplatform. Het einddoel/eindproduct van de stimuleringssubsidie is de bij NWA, EU of ander groter subsidieplatform (niet MKMD) ingediende subsidieaanvraag, die primair en evident gericht is op het direct bijdragen aan de versnelling van de transitie naar proefdiervrije innovaties.

Wat kan worden aangevraagd?

De stimuleringssubsidie kan worden gebruikt voor één of meerdere van onderstaande activiteiten:

 • Het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen;
 • Het oprichten van een samenwerkingsverband/consortium;
 • Het verbreden van een consortium;
 • Het (laten) schrijven van een subsidieaanvraag, bijvoorbeeld via een subsidiebureau of het intern aantrekken van een persoon die daarbij kan assisteren.

Randvoorwaarden

 • Het betreft een subsidieaanvraag op het terrein van proefdiervrije innovaties voor NWA, EU of ander groter subsidieplatform.
 • De bijdrage aan de transitie naar proefdiervrije innovaties moet evident het hoofddoel zijn van de subsidieaanvraag.
 • Er is een multidisciplinair consortium
 • De te ondernemen activiteiten moeten haalbaar zijn.

Wie kan aanvragen?

Deze oproep is bedoeld voor wie in een groter samenwerkingsverband een vraagstelling op het terrein van proefdiervrije innovaties wil gaan uitwerken en als subsidieaanvraag wil indienen bij een groter subsidieplatform, zoals de NWA of de EU.

De hoofdaanvrager dient van een publieke instelling te komen. De andere leden van het consortium kunnen als medeaanvrager worden opgevoerd.

Budget

Per project zal de bijdrage van ZonMw maximaal €30.000,- zijn. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend t/m 31 december 2018, of zolang het voor de oproep beschikbare budget niet uitgeput is. Het beschikbare budget voor ronde 1 bedraagt in totaal €120.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot en met 5 maart 2019, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep inclusief de link naar het aanvraagformulier.

Subsidieoproep Meer Kennis met Minder Dieren – Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties ronde 1 (pdf) 52 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dr. Erica van Oort. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Dr. Erica van Oort

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 53 26
E-mailadresmkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website