Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het openbaar maken van wetenschappelijk solide ongepubliceerde negatieve of neutrale data op het gebied van dierexperimenteel onderzoek.

Onderwerpen

  • Het publiceren van solide dierexperimenteel onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst. Bij het schrijven van de publicatie moet gebruik worden gemaakt van de richtlijnen zoals beschreven in de Gold Standard Publication Checklist (GSPC) of ARRIVE Guidelines. ZonMw toetst op het gebruik van de richtlijn;
  • De resultaten worden in een peer-reviewed Open Access wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd;
  • Niet-humane primaten in onderzoek; In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen;
  • Het is niet noodzakelijk dat de resultaten uit een gehonoreerd ZonMw of NWO project komen.

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren Module-kennisinfrastructuur

Geplaatst op

21 september 2016

Deadline

31 december 2017,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Meer Kennis met Minder Dieren Open Access Publiceren Negatieve Data (pdf) 2 MB

Wat kan worden aangevraagd?

Een projectleider van een onderzoeksproject, waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e), kan voor een AIO, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker één extra maand aanstelling (zie NFU en VSNU tabellen) aanvragen om de solide negatieve of neutrale resultaten alsnog Open Access te publiceren.

Voor de Open Access publicatiekosten kunt u bij het NWO Stimuleringsfonds Open Access een vergoeding aanvragen. Indien u niet voldoet aan de gestelde NWO criteria, kunt u de publicatiekosten opnemen in het aanvraagformulier van de MKMD subsidie Open Access Publiceren Negatieve Data.

Doel subsidieoproep

ZonMw wil het Open Access publiceren van goed uitgevoerd dierexperimenteel onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst stimuleren, om onnodige duplicatie van onderzoek te voorkomen. Daarnaast wil ZonMw de kwaliteit en transparantie van die data verbeteren door gebruik te laten maken van een ‘reporting guideline’ (ARRIVE of GSPC) waardoor eventuele replicatie en de betrouwbaarheid van het onderzoek wordt verbeterd.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De projectleider/hoofdaanvrager van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e). Het betreft onderzoekers van Nederlandse universiteiten, NWO- en KNAW-instituten, maar ook RIVM, TNO, Hubrecht laboratorium, Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut.
-    Per onderzoeksproject mag tweemaal een aanvraag voor het publiceren van negatieve/neutrale resultaten worden aangevraagd.
-    Het betreft onderzoeksresultaten van projecten met einddatum van 1 januari 2003 of recenter.
-    De negatieve/neutrale resultaten zijn afkomstig uit dierexperimenteel onderzoek en nog ongepubliceerd.

Budget

Er kan een financiële tegemoetkoming in de personele kosten worden aangevraagd ten behoeve van een AIO, postdoc, of senior wetenschappelijk medewerker, voor de maximale duur van één maand. Indien u niet in aanmerking komt voor de Open Access publicatiekosten via het NWO Stimuleringsfonds Open Access, dan kunt u de publicatiekosten opnemen in het aanvraagformulier van de MKMD subsidie Publiceren Negatieve Data. De looptijd van het project is standaard vastgesteld op 18 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt doorlopend subsidieaanvragen via ProjectNet indienen tot 31 december 2017, of zolang het voor de oproep beschikbare budget niet uitgeput is. Het beschikbare budget bedraagt in totaal € 120.000,-.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Meer Kennis met Minder Dieren Open Access Publiceren Negatieve Data (pdf) 2 MB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erica van Oort. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de helpdesk.

Dummyfoto van een vrouw

Dr. Erica van Oort

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 53 26
E-mailadrese.oort@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website