Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s.

Onderwerpen

 • afwijzing of toekenning is afhankelijk van de mate waarin de bijeenkomst aansluit bij de doelstellingen van deze oproep en de beschikbaarheid van budget.
 • het is daarom van belang helder te motiveren op welke wijze de bijeenkomst, symposium of het werkbezoek de doelstellingen van deze oproep helpt te realiseren. Zie voor meer informatie de bijgevoegde brochure onder bijlagen.
 • maximaal 8 weken na indiening wordt een beslissing omtrent toekenning en hoogte van de bijdrage kenbaar gemaakt.

  Onderdeel van programma

  Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

  Geplaatst op

  19 april 2016

  Deadline

  31 december 2017,
  14.00 uur

  Lees volledige subsidieoproep
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Meer Kennis met Minder Dieren – Netwerksubsidies op het terrein van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s) (pdf) 2 MB

  Wat kan worden aangevraagd?

  Op het terrein van vermindering, vervanging en verfijning zijn garantiesubsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 70% van het benodigde budget tot een maximum van € 7.000,-. De personele kosten zijn niet subsidiabel. De kosten voor onder andere de huur van een locatie (inclusief catering), reis- verblijfskosten van gastsprekers, flyers en communicatie kunnen worden aangevraagd.

  Doel subsidieoproep

  ZonMw heeft met deze subsidie de volgende doelstellingen op het gebied van 3V kennisinfrastructuur:

  1. Het bevorderen van netwerkvorming tussen wetenschappers onderling en/of tussen wetenschappers en andere doelgroepen zoals bedrijven, maar ook andere maatschappelijke organisaties;
  2. Verspreiding en innovatie van onderzoek op terrein van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s).

  Randvoorwaarden

  Aanvragen moeten ten minste 3 maanden vóór de datum van de bijeenkomst bij ZonMw zijn ontvangen.

  Wie kan aanvragen?

  • De aanvrager moet in dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksinstelling (universiteit, aan universiteit gelieerd onderzoeksinstituut, universitair medisch centrum, SamenwerkendeTopklinische opleidingsZiekenhuizen, gezondheidsbevorderend instituut of kennisinstelling). De subsidierelatie wordt aangegaan met de Nederlandse instelling.
  • Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze ten dienste staat van 3V-kennisinfrastructuur (bijeenkomsten op het terrein van meer kennis met minder dieren).

  Budget

  Op het terrein van vermindering, vervanging en verfijning zijn garantiesubsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 70% van het benodigde budget tot een maximum van € 7.000,-.

  Aanvraag indienen

  U kunt doorlopend subsidieaanvragen via ProjectNet indienen tot 31 december 2017, of zolang het voor de oproep beschikbare budget niet uitgeput is. Het beschikbare budget voor 2016 en 2017 bedraagt in totaal € 50.000,-.

  Download alle informatie
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Meer Kennis met Minder Dieren – Netwerksubsidies op het terrein van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s) (pdf) 2 MB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erica van Oort. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de helpdesk.

  Dummyfoto van een vrouw

  Dr. Erica van Oort

  Programmasecretaris

  Telefoonnummer+31 70 349 53 26
  E-mailadrese.oort@zonmw.nl
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website