Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het stimuleren van (inter)nationale netwerken, met als doel contacten te bevorderen op het terrein van de 3V’s.

Onderwerpen

  • Bevorderen van netwerkvorming

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

Geplaatst op

2 oktober 2018

Deadline

5 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘Netwerksubsidies op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties (of vermindering, vervanging en verfijning)’ (pdf) 117 KB

Doel subsidieoproep

ZonMw heeft met deze subsidie de volgende doelstellingen op het gebied van 3V kennisinfrastructuur:

  1. Het bevorderen van netwerkvorming tussen wetenschappers onderling en/of tussen wetenschappers en andere doelgroepen zoals bedrijven, maar ook andere maatschappelijke organisaties;
  2. Innovatie van onderzoek op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties en vermindering, vervanging en verfijning van dierproeven.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor dit onderzoek zijn garantiesubsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 70% van het benodigde budget tot een maximum van € 7.000,-. De personele kosten zijn niet subsidiabel. De kosten voor o.a. de huur van een locatie (inclusief catering), reis- verblijfskosten van gastsprekers, flyers en communicatie kunnen worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

  • Zie voor de randvoorwaarden de oproeptekst.

Wie kan aanvragen?

De aanvrager moet in dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksinstelling (universiteit, aan universiteit gelieerd onderzoeksinstituut, universitair medisch centrum, STZ-ziekenhuis, gezondheidsbevorderend instituut of kennisinstelling (HBO-instellingen)). De subsidierelatie wordt aangegaan met de Nederlandse instelling.

Budget

Op het terrein van vermindering, vervanging en verfijning zijn garantiesubsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 70% van het benodigde budget tot een maximum van € 7.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot en met 5 maart 2019, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Meer Kennis met Minder Dieren - Module Kennisinfrastructuur ‘Netwerksubsidies op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties (of vermindering, vervanging en verfijning)’ (pdf) 117 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dr. Erica van Oort. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Dr. Erica van Oort

Programmasecretaris

+31 70 349 53 26
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website