Het programma Meer Kennis met Minder Dieren ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties. De module Kennisinfrastructuur geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning. Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een ‘Synthesis of Evidence’ op het terrein van dierexperimenteel onderzoek uit te voeren.

Onderwerpen

  • ‘Synthesis of Evidence’

Onderdeel van programma

Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

Geplaatst op

2 oktober 2018

Deadline

5 maart 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Meer Kennis met Minder Dieren – Module Kennisinfrastructuur ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteel onderzoek (pdf) 76 KB

Doel subsidieoproep

Tot eind 2018 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het zelfstandig uitvoeren van een Synthesis of Evidence (SE) ofwel een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek. 

Wat kan worden aangevraagd?

De subsidie betreft vergoeding voor de ondersteuning door het expertisecentrum SYRCLE en maximaal 2 maanden verlenging van de aanstelling van de onderzoeker als compensatie voor de te investeren tijd (1 fte voor 2 maanden). Voorwaarde is dat de onderzoeker eerst heeft deelgenomen aan de workshop “Synthesis of Evidence”. Op dit moment is er de mogelijkheid de cursus binnen het eigen instituut te organiseren. Voor meer informatie over deze workshop en de voorwaarden wordt u verwezen naar de oproep ‘In huis’ workshops ‘Synthesis of Evidence’. In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies onderzoek hebben verricht met niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.

Randvoorwaarden

  • Zie voor de randvoorwaarden de oproeptekst.

Wie kan aanvragen?

De projectleider/hoofdaanvrager van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt, kan aanvragen. Het betreft onderzoekers van Nederlandse universiteiten, NWO- en KNAW-instituten, HBO-instellingen, maar ook RIVM, TNO, Sanquin, het Nederlands Kanker Instituut en het BPRC.

Budget

Een financiële tegemoetkoming in de personele kosten kan worden aangevraagd ten behoeve van een AIO, postdoc, of senior wetenschappelijk medewerker, voor de maximale duur van 2 maanden. Let op: zie voor het maximaal te declareren bedrag de tabel in het aanvraagformulier. Deze bedragen zijn gebaseerd op de voor universiteiten en UMC’s vastgestelde bedragen (zie ZonMw subsidievoorwaarden). Daarnaast kan er een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding door het expertisecentrum SYRCLE worden aangevraagd. Een schatting van het aantal benodigde uren dient via een kennismakingsgesprek met SYRCLE te worden vastgesteld.

Aanvraag indienen

U kunt tot en met 5 maart 2019, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Meer Kennis met Minder Dieren – Module Kennisinfrastructuur ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteel onderzoek (pdf) 76 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dr. Erica van Oort. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Dr. Erica van Oort

Programmasecretaris

+31 70 349 53 26
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website