Het programma Meer Kennis met Minder Dieren geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van vermindering, vervanging en verfijning (3V’s). Eén van de speerpunten binnen deze module is het aanmoedigen van onderzoekers om een ‘Synthesis of Evidence’ op het terrein van dierexperimenteelonderzoek uit te voeren.

Onderwerpen

 • De aanvrager is de projectleider van het achterliggende onderzoeksproject waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd;
 • De onderzoekslijn waarvoor de Synthesis of Evidence wordt aangevraagd hoeft geen onderdeel te zijn van door ZonMw of NWO gefinancierd onderzoek.
 • Niet-humane primaten in onderzoek: In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies onderzoek hebben verricht met niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.

  Onderdeel van programma

  Meer Kennis met Minder Dieren- Module kennisinfrastructuur

  Geplaatst op

  21 september 2016

  Deadline

  31 december 2017,
  14.00 uur

  Lees volledige subsidieoproep

  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Meer Kennis met Minder Dieren – ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteelonderzoek (pdf) 1 MB

  Doel subsidieoproep

  Om het gebruik van een Synthesis of Evidence voor dierexperimenteelonderzoek verder te ondersteunen en te bevorderen- en vooral ook de kwaliteit van de uitgevoerde SE’s in de beginfase te garanderen- stelt ZonMw deze subsidie beschikbaar. Deze subsidie is bedoelt om onderzoekers zelf de meerwaarde van een dergelijk systematisch literatuuronderzoek als onderbouwing van hun dierexperimentele studie te laten ondervinden. Het gebruik van deze methode kan de kwaliteit, keuze van het model en daarmee de onderbouwing van het dierexperimenteelonderzoek verbeteren. Het onderzoek dient Open Access en met gebruik van de ARRIVE guideline of GSPC richtlijn te worden gepubliceerd.

  Wat kan worden aangevraagd?

  Er kan voor de uitvoering van een Synthesis of Evidence voor dierexperimenteelonderzoek een financiële tegemoetkoming in de personele kosten worden aangevraagd. Deze vergoeding is ten behoeve van een AIO, postdoc, of senior wetenschappelijk medewerker, voor de maximale duur van 2 maanden. Daarnaast kan er een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding door het expertisecentrum SYRCLE worden aangevraagd. Een schatting van het aantal benodigde uren dient via een kennismakingsgesprek met SYRCLE te worden vastgesteld en in de aanvraag te worden opgenomen.

  Randvoorwaarden

  Wie kan aanvragen?

  De projectleider/hoofdaanvrager van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt. Het betreft onderzoekers van Nederlandse universiteiten, NWO- en KNAW-instituten, maar ook RIVM, TNO, Hubrecht laboratorium, Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut.
  •    Om de kwaliteit van rapportage van dierexperimenteel onderzoek in artikelen te garanderen, verwacht ZonMw dat onderzoekers gebruik maken van deze richtlijnen bij het publiceren van het artikel (  Gold Standard Publication Checklist (94 KB) (GSPC) of ARRIVE Guidelines);
  •    Per onderzoeksproject kan de projectleider maximaal 3x  een aanvraag indienen binnen de huidige oproep;
  •    De looptijd van het project is standaard 24 maanden. Er wordt verwacht dat u binnen deze termijn de ‘Synthesis of Evidence’ hebt afgerond en het review publiceert in een peer-reviewed, Open Access wetenschappelijk tijdschrift.

  Budget

  Naast de financiële tegemoetkoming in de personele kosten voor de maximale duur van 2  maanden kan ook de begeleiding door het expertisecentrum worden aangevraagd.

  Aanvraag indienen

  U kunt doorlopend subsidieaanvragen via ProjectNet indienen tot 31 december 2017, of zolang het voor de oproep beschikbare budget niet uitgeput is. Het beschikbare budget bedraagt in totaal over 2016 tot 31 december 2017 € 268.000,-.

  Download alle informatie

  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Meer Kennis met Minder Dieren – ‘De praktijk van een Synthesis of Evidence’ voor dierexperimenteelonderzoek (pdf) 1 MB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erica van Oort. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de helpdesk.

  Dummyfoto van een vrouw

  Dr. Erica van Oort

  Programmasecretaris

  Telefoonnummer+31 70 349 53 26
  E-mailadrese.oort@zonmw.nl
  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website