Het doel van het programma MPNN is het versnellen van onderzoek naar die producten waar patiënten behoefte aan hebben. Middels de Medische Inspirator prijs worden samenwerkingsverbanden tussen patiënten, patiëntenorganisaties en Nederlandse onderzoeksgroepen gestimuleerd, en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven, om het doel te realiseren.

Onderwerpen

  • vraaggericht onderzoek
  • aanmoedigingsprijs
  • inspirerende samenwerking
  • patiënt, patiëntenorganisatie en onderzoeker
  • innovatieve en relevante medische producten

Onderdeel van programma

Medische Producten: Nieuw en Nodig

Geplaatst op

22 januari 2019

Deadline

16 april 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Medische Inspirator prijs (pdf) 539 KB

Doel subsidieoproep

Onderzoekers in samenwerking met patiënten en patiëntenorganisaties worden uitgenodigd om een voorstel te doen voor een vraaggericht onderzoeksproject. De Medische Inspirator prijs is een stimuleringsprijs voor het meest inspirerende samenwerkingsverband tussen patiënt, patiëntenorganisatie en onderzoeker, en bij voorkeur met zorgverleners en bedrijven. De prijs is bedoeld voor de financiering van een (onderzoeks)project waarin de onderzoeksbehoefte van patiënten centraal staat en samen met de patiënt wordt gerealiseerd. Essentieel is dat het om een inspirerende samenwerking en een innovatief voorstel gaat.

Wat kan worden aangevraagd?

Het onderzoek is gericht op (de ontwikkeling van) innovatieve en relevante medische producten die het leven van mensen met een aandoening/beperking beter maken of het is gericht op preventie. Onder medische producten wordt verstaan: geneesmiddelen, hulpmiddelen voor diagnostiek en zorg en weefselvervangende producten. Het projectresultaat kan variëren van een proof-of-concept voor bijvoorbeeld een nieuwe gentherapie, tot een verbeterde versie van bestaande medicatie gericht op vermindering van bijwerkingen. Projecten die betrekking hebben op organisatie van zorg, zoals vragen m.b.t. betere afstemming tussen zorgverleners of richtlijnontwikkeling komen niet in aanmerking, evenals projecten voor implementatie van reeds ontwikkelde producten.

Randvoorwaarden

Waar moet het voorstel aan te voldoen?

  • Inspirerende samenwerking: tussen patiënt, patiëntenorganisatie en onderzoeker.
  • Innovatief: het onderzoek is vernieuwend en nog niet elders gedaan.
  • Vraaggericht onderzoek: het sluit aan op de behoefte van de patiënt.
  • Kennisdeling: er wordt actief kennis over het onderwerp en de resultaten van het project gedeeld met de doelgroep i.s.m. de patiëntenorganisatie voor, tijdens en na het onderzoeksproject.
  • Startdatum en looptijd: binnen 3 maanden na de prijsuitreiking starten met een maximale  looptijd van 12 maanden.

Wie kan aanvragen?

De onderzoeker dient samen met patiënt én patiëntenorganisatie als mede-aanvragers een aanvraag in.

Budget

De winnaar ontvangt een prijs ter waarde van €100.000,- en de nummers 2 en 3 respectievelijk €75.000,- en €50.000,-. Daarnaast krijgen de genomineerden een professioneel gemaakte promotievideo. Voor het indienen van de Medische Inspirator prijs is minimaal 10% private cofinanciering verplicht, in geld of in natura.

Aanvraag indienen

U kunt tot 16 april 2019, 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Medische Inspirator prijs (pdf) 539 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie’? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rouming Hu. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Rouming Hu

Programmamanager

+31 70 349 54 31
hu@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website