MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Partnerschappen die een MDT aanbieden kunnen hun project uitbreiden met nieuwe partners, om zo meer jongeren een passende MDT te bieden.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke diensttijd
 • Partnerschappen MDT
 • Versterken, verbinden, opschalen en landelijke dekking
 • Maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten
 • Gericht op alle jongeren van 14-27 jaar

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

22 juni 2021

Deadline

30 september 2021,
12.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’ – Aanvullingsronde 4b (pdf) 221 KB

Doel subsidieoproep

Dit is een subsidieoproep op uitnodiging voor de gehonoreerde projecten van ronde 4b ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’. Om MDT te laten groeien naar een landelijk dekkend netwerk is er voor de gehonoreerde projecten van subsidieronde 4b de mogelijkheid om aanvullende subsidie aan te vragen. Hiermee kan het partnerschap worden uitgebreid met nieuwe partners en eventueel de samenwerking met andere MDT-partnerschappen worden aangegaan. Het doel is om meer jongeren te bereiken door in de eigen regio een nieuwe groep jongeren aan te spreken en/of in een nieuwe regio aanbod op te zetten. Het aanvullende budget is uitsluitend bedoeld om aanvullende doelstellingen te realiseren.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is gericht op partnerschappen die aanvullende financiering willen aanvragen voor hun project uit ronde 4b. Hiervoor kan in totaal maximaal 25% van het toegekende subsidiebedrag in ronde 4b worden aangevraagd, met een minimum subsidiebedrag van € 25.000,-.

Randvoorwaarden

 1. De aanvraag moet gedaan worden door de hoofdaanvrager van één van de gehonoreerde projecten binnen subsidieronde ‘4b MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’.
 2. Voor uitbreiding is maximaal 25% van het toegekende subsidiebedrag voor uw aanvraag in ronde 4b beschikbaar, met een minimum van € 25.000,-.
 3. De looptijd van de aanvullende aanvraag dient binnen de looptijd van de oorspronkelijke aanvraag in subsidieronde 4b te passen. Deze ronde is dus niet bedoeld om de projectduur en de planning te verlengen.
 4. Er moeten extra jongeren bereikt worden door ofwel in de eigen regio een nieuwe doelgroep aan te spreken en/of in een nieuwe regio aanbod op te zetten.
 5. Bij alle aanvullende aanvragen geldt dat de gemiddelde kostprijs per jongere binnen het totale project inclusief aanvulling/uitbreiding, proportioneel dient te blijven.
 6. U kunt alleen een aanvullend budget aanvragen voor activiteiten die niet met de huidige begroting bekostigd kunnen worden.
 7. Er móet sprake zijn van uitbreiding van het partnerschap. U kunt dus géén aanvullend budget aanvragen om met uw huidige partnerschap op te schalen zónder nieuwe organisaties in uw partnerschap te betrekken.
 8. Samenwerking tussen de organisaties die deel uitmaken van het partnerschap komt tot uitdrukking in de begroting.
 9. Het opvoeren van minimaal 15% cofinanciering over het aanvullende projectbudget is in deze ronde verplicht.
 10. Voor nieuwe cofinanciers of wijzigingen in de bijdrage van huidige cofinanciers is een (nieuwe) onderbouwing in de vorm van een Letter of Commitment per cofinancier verplicht.
 11. Met nieuwe partners dient een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en getekend te worden.
 12. MDT-partnerschappen staan open voor toetreding van nieuwe partners die een bijdrage kunnen leveren aan het landelijk dekkend netwerk. Ook staat u open voor de bemiddeling door het kernteam MDT, wanneer organisaties die willen toetreden tot uw partnerschap daarom verzoeken.

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via ProjectNet, het online indiensysteem van ZonMw. Sluitingsdatum voor het indienen van de subsidieaanvraag is 30 september 2021, om 12.00 uur.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’ – Aanvullingsronde 4b (pdf) 221 KB

Contact

We staan u graag te woord. Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 51 61
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website