MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Partnerschappen die een MDT aanbieden kunnen uitbreiden met aanvullende organisaties, om zo meer jongeren een passende MDT te bieden.

Onderwerpen

 • Maatschappelijke diensttijd
 • Partnerschappen MDT
 • Versterken, verbinden, opschalen en landelijke dekking
 • Maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten
 • Gericht op alle jongeren van 14-27 jaar

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

4 juni 2020

Deadline

7 september 2020,
16.15 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – Aanvullingsronde (pdf) 237 KB

Doel subsidieoproep

Dit is een subsidieoproep op uitnodiging voor de gehonoreerde projecten van ronde 4a ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’. Om MDT te laten groeien naar een landelijk dekkend netwerk is er voor de gehonoreerde projecten van subsidieronde 4a de mogelijkheid om een aanvullende subsidie aan te vragen. Hiermee kan het partnerschap worden uitgebreid met nieuwe partners of de samenwerking met andere MDT-partnerschappen worden aangegaan. Om zo meer jongeren (uit verschillende groepen) te bereiken, binnen andere regio’s aanbod te genereren, het lerend vermogen rondom de MDT te versterken en/of aanbod in andere sectoren/interessegebieden aan te kunnen bieden.

Wat kan worden aangevraagd?

In het eerste projectjaar kan op één moment een aanvraag worden ingediend. Hiervoor kan in totaal maximaal 25% van het toegekende subsidiebedrag in ronde 4a worden aangevraagd, met een minimum subsidiebedrag van € 5.000,-.
Een aanvraag richt zich op opschaling van het partnerschap, waardoor bijvoorbeeld meer jongeren kunnen deelnemen of jongeren een meer uitgebreide keuze hebben voor hun doe-plek. Daarnaast kan een beperkt budget (maximaal € 10.000,-) worden aangevraagd voor de samenwerking met andere partnerschappen.

Het aanvullende budget is uitsluitend bedoeld om aanvullende doelstellingen te realiseren.

Randvoorwaarden

 1. De aanvraag moet gedaan worden door de hoofdaanvrager van één van de gehonoreerde projecten binnen subsidieronde 4a MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk.
 2. Voor uitbreiding is maximaal 25% van het toegekende subsidiebedrag voor uw aanvraag in ronde 4a beschikbaar.
 3. Voor het verbinden/samenwerken met andere partnerschappen (subsidieronde 4 en/of gemeentelijke proeftuinen uit subsidieronde 3) in de regio kunt u maximaal € 10.000,- aanvragen.
 4. Bij alle aanvullende aanvragen geldt dat de gemiddelde kosten per jongere binnen het totale project inclusief aanvulling/uitbreiding, proportioneel dienen te blijven.
 5. Het opvoeren van minimaal 10% cofinanciering over het aanvullende projectbudget is in deze ronde verplicht.
 6. Voor nieuwe cofinanciers of wijzigingen in de bijdrage van huidige cofinanciers is een (nieuwe) onderbouwing in de vorm van een Letter of Commitment per cofinancier verplicht.
 7. Wanneer nieuwe partners aansluiten bij het partnerschap, dient een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en getekend te worden.

Voor de algemene randvoorwaarden van deze aanvullingsronde, gaat u naar pagina 4 en 5 van subsidieoproep ronde 4a ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’. Om in aanmerking te komen voor aanvullende financiering dient u ook in deze aanvraag te voldoen aan deze algemene randvoorwaarden.

 

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via ProjectNet, het online indiensysteem van ZonMw. Sluitingsdatum voor het indienen van de subsidieaanvraag is 7 september juni 2020, om 16.15 uur.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – Aanvullingsronde (pdf) 237 KB

Contact

We staan u graag te woord. Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat

+31 70 349 51 61
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website