Deze oproep nodigt onderzoekers met relevante expertise voor het onderwerp ‘maatschappelijke waarde van topsportevenementen’ uit om onderdeel uit te maken van een nieuw onderzoeksnetwerk. Dit netwerk zal in 2023-2027 onderzoek uitvoeren naar de maatschappelijke waarde van internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd. Om onderdeel uit te maken van het onderzoeksnetwerk maken geïnteresseerde onderzoekers eerst hun interesse kenbaar door een aanvraagformulier en narratief cv in te dienen (fase 1). Daarin motiveert u uw interesse en geschiktheid. Bij een positief besluit op uw indiening wordt u uitgenodigd voor een werksessie en uitgenodigd voor deelname aan het onderzoeksnetwerk. Het onderzoeksnetwerk kan dan als consortium een subsidieaanvraag met onderzoeksvoorstel indienen (fase 2) om in de komende vier jaar relevant onderzoek uit te voeren.

Onderwerpen

  • Topsportevenementen
  • Sport
  • Maatschappelijke waarde
  • Economische effecten

Onderdeel van programma

Onderzoek Topsportevenementen

Geplaatst op

21 november 2022

Deadline

13 januari 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Maatschappelijke waarde van topsportevenementen (pdf) 309 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is dat er een onderzoeksnetwerk wordt gerealiseerd dat in 2023-2027 onderzoek uitvoert naar de voorwaarden waaronder internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd maatschappelijke waarde realiseert. Het beoogde onderzoeksnetwerk bestaat uit maximaal 6 onderzoekers van verschillende kennisinstellingen. Het onderzoek richt zich op de maatschappelijke waarde van topsportevenementen. Daarbij gaat het ook om dat evenementen zelf maatschappelijk verantwoord georganiseerd worden en dat een topsportevenement daarnaast maatschappelijk waardevol zijn als platform voor bijvoorbeeld gezonde leefstijl of economische activiteiten. Het beoogde onderzoek richt zich specifiek op vier thema’s:

  • Draagvlak & inspiratie
  • Publiek-private samenwerking
  • Bredere economische effecten
  • Maatschappelijke effecten

Wat kan worden aangevraagd?

Het onderzoeksnetwerk kan maximaal 1.280.000 euro aanvragen voor een looptijd van maximaal vier jaar (48 maanden).

Van de betrokken kennisinstellingen vragen we een eigen bijdrage van 25% van de opgevoerde loonkosten voor onderzoekers. Deze bijdrage kan in natura of in cash worden ingebracht door de eigen instelling (eigen bijdrage). Hiermee tonen de betrokken onderzoekers en instellingen hun commitment. Daarnaast kan er budget worden aangevraagd voor organisatiekosten van het netwerk, externe kosten bij de uitvoering van onderzoeken en voor kennisdeling & implementatie. 75 tot 80% van het totaalbedrag van de subsidieaanvraag dient te bestaan uit de loonkosten voor medewerkers in dienst van de betrokken kennisinstellingen, 20 tot 25% van het totaalbedrag dient gereserveerd te worden voor overige kosten. Minimaal tweederde van de begrootte loonkosten voor onderzoekers van de betrokken kennisinstellingen is gekoppeld aan de leden uit het onderzoeksnetwerk.

Randvoorwaarden

Wie kan zich aanmelden?

We zoeken deskundige onderzoekers van verschillende kennisinstellingen die elkaar aanvullen en goed kunnen samenwerken. Alleen onderzoekers van Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht kunnen zich aanmelden voor het onderzoeksnetwerk. Geïnteresseerde onderzoekers melden zich als persoon aan voor deelname in het consortium en kiezen bij aanmelding twee onderzoeksthema’s waarbinnen ze (voornamelijk) onderzoek willen uitvoeren. De aanmeldingen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie op motivatie, expertise, wetenschappelijke kwaliteiten, persoonlijke vaardigheden en inbedding binnen de eigen instelling. Uiteindelijk worden maximaal zes onderzoekers geselecteerd, die daarna worden uitgenodigd om samen een subsidieaanvraag in te dienen.

De onderzoekers worden uitgenodigd om als consortium een subsidieaanvraag met onderzoeksplan en begroting in te dienen. Eén van de onderzoekers fungeert als penvoerder. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie op kwaliteit en relevantie. Als de aanvraag relevant en van goede kwaliteit is komt de aanvraag voor honorering in aanmerking.

Aanvraag indienen

Geïnteresseerde onderzoekers van kennisinstellingen kunnen zich uiterlijk 13 januari 2023 om 14.00 uur aanmelden voor het onderzoeksnetwerk. Hierbij dient de onderzoeker het ingevulde aanmeldingsformulier en uitgewerkte narratieve cv per e-mail aan te leveren bij ZonMw via sportenbewegen@zonmw.nl.

Op 13 december om 15.30 uur is er een online informatiebijeenkomst met een toelichting op de oproep en de gelegenheid om vragen te stellen.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Maatschappelijke waarde van topsportevenementen (pdf) 309 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jarno Hilhorst. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website