ZonMw roept op om kwalitatief hoogwaardige innovatieve consortia te vormen op onderzoeksthema’s gezonde leefomgeving vanuit beleid, onderzoek en praktijk. Hiervoor is het nodig dat professionals uit onderzoek, praktijk en beleid uit verschillende vakgebieden nieuwe verbindingen leggen, zich organiseren en samenwerken.

Onderwerpen

 • kennis
 • interdisciplinair
 • leefomgeving
 • medische milieukunde
 • volksgezondheid
 • burgerparticipatie

  Onderdeel van programma

  Preventie programma

  Geplaatst op

  28 november 2017

  Deadline

  6 maart 2018,
  14.00 uur

  Lees volledige subsidieoproep

  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Maak ruimte voor gezondheid: krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak (pdf) 91 KB

  Doel subsidieoproep

  1. Samenwerken aan een gezond Nederland door het samenbrengen van kennis uit verschillende vakgebieden, zoals leefomgeving/inrichting, medische milieukunde en volksgezondheid en die beter aan te laten sluiten bij de bevolking;
  2. Stimuleren van duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksorganisaties, beleid, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en/of andere partijen (onderwijs), die hun krachten bundelen om meer kennis te genereren over de effecten van de inrichting van de leefomgeving op duurzaam (on)gezond gedrag, gezondheid en deelname aan de samenleving;
  3. Bijdragen aan gezamenlijke opgaven van gezondheidsbeleid en omgevingsbeleid.

  Het vormen van samenwerkingsverbanden is een onderdeel van de oproep. Daarom bestaat de oproep uit 2 fasen. De 1ste fase is bestemd voor het oprichten van samenwerkingsverbanden (consortia), het maken van een lokale/regionale kennisagenda voor een gezonde leefomgeving en formuleren van vervolgprojecten.

  Wat kan worden aangevraagd?

  Voor fase 1 is € 1.000.000 beschikbaar voor consortia verspreid over Nederland en verdeeld over grootstedelijke regio/gebied en platteland. Het consortium kan subsidie krijgen voor het opstellen van een lokale/regionale kennisagenda en voorbereiding op vervolgprojecten. Per consortium is maximaal € 150.000 beschikbaar voor fase 1. Looptijd fase 1 is 1 jaar.

  Fase 2 is gericht op het uitvoeren van onderzoeks-, pilot- en experimenteerprojecten in de praktijk door gehonoreerde consortia. Voor fase 2 is momenteel minimaal € 2.400.000 beschikbaar voor projecten. Fase 2 sluit nauw aan op resultaten uit fase 1. Looptijd voor fase 2 is maximaal drie jaar. Per consortium is minimaal € 400.000 gereserveerd mits zij aan de kwaliteitseisen voldoen.

  Randvoorwaarden

  Kwaliteitscriteria:

  • Consortia worden geselecteerd op basis van de samenstelling en onderzoeksexpertise in het consortium, herkenbare samenwerkingskwaliteiten (met alle betrokkenen in het consortium), en voldoende mandaat en doorzettingsmacht van het consortium (voortzetting).
  • De samenwerking is gebaseerd op relevante expertise van interdisciplinaire onderzoeksgroepen aangevuld met relevante (beleid)praktijk, samenwerking met burgers en bedrijfsleven (werkgevers, verzekeraars)/andere partners. Gemeenten hebben altijd een plek in het consortium.
  • Het consortium laat zien hoe zij (inter)nationale dwarsverbanden en netwerken benut.
  • In een consortium werken onderzoeksinstellingen met maatschappelijke organisaties, (beleids) praktijk samen met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid.
  • Het samenwerkingsverband maakt inzichtelijk wat de gemeenschappelijke visie en ambitie is om samen te werken in het consortium en welke toegevoegde waarde de verschillende projectgroepleden hebben.

  Wie kan aanvragen?

  De oproep staat open voor consortia van onderzoekers uit verschillende disciplines en verschillende sectoren samen met maatschappelijke organisaties en (beleids)praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van relevante cross-overs zoals volksgezondheid, medische milieukunde en leefomgeving/inrichtings-vraagstukken. Het betreft interdisciplinaire onderzoekssamenwerkingsverbanden of –netwerken met een inbedding in de (beleids)praktijk en / samen met (markt)partijen.
  De oproep staat alleen open voor consortia van Nederlandse rechtspersonen.

  Aanvraag indienen

  U kunt tot 6 maart 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

  Download alle informatie

  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Maak ruimte voor gezondheid: krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak (pdf) 91 KB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marja Westhoff. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website