Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen in de mate waarin de jongeren profiteren van de geboden hulp.

Onderwerpen

  • Ontwikkeling gebruik van JeugdzorgPlus
  • Leefsituatie voor en na verblijf
  • JeugdzorgPlus
  • Verdiepend onderzoek naar verschillen tussen instellingen


Onderdeel van programma

Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Geplaatst op

25 januari 2018

Deadline

24 april 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek: Verschillen tussen instellingen (pdf) 90 KB

Doel subsidieoproep

Doel van de oproep is het doen van verdiepend onderzoek naar verschillen tussen instellingen en/of regio’s op 2 onderwerpen:
A. De ontwikkeling van het gebruik van JeugdzorgPlus in de afgelopen 5 jaar;
B. Het verschil in leefsituatie van jongeren voor en na verblijf in een JeugdzorgPlus instelling.
Het is de bedoeling dat het diepteonderzoek het verhaal achter de cijfers vertelt. De onderzoeken zijn exploratief en kwalitatief van aard. Het gaat erom (kwalitatief) uit te zoeken waar gevonden verschillen door verklaard kunnen worden. Kwantitatief onderzoek is alleen relevant in relatie tot kwalitatief onderzoek en benutting van ook andere bronnen, bijvoorbeeld de registraties bij de JeugdzorgPlus instellingen zelf of de beschikbare beleidsinformatie bij CBS.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidie ronde is er per aanvraag een maximaal bedrag van € 50.000,- beschikbaar. Maximale looptijd van het project is 9 maanden. ZonMw streeft naar honorering van projecten waarmee de 2 onderzoeksonderwerpen afzonderlijk worden onderzocht. Er wordt maar 1 aanvraag per onderwerp gehonoreerd.

Randvoorwaarden

  • Aanvrager is een onafhankelijk onderzoeker en dus niet werkzaam bij een van de JeugdzorgPlus instellingen.
  • Het projectteam bestaat uit minimaal 1 senior onderzoeker, iemand met aantoonbare expertise op het gebied van ernstige gedragsproblemen en iemand met expertise van de geboden zorg binnen JeugdzorgPlus instellingen. Deze expertise moet in de subsidieaanvraag duidelijk worden beschreven en worden aangetoond. In de projectgroep zit zowel iemand vanuit de wetenschap als iemand uit de praktijk. Het projectteam wordt bij voorkeur uitgebreid met expertise op het gebied van ketenzorg.
  • De onderzoekers betrekken minimaal 3 JeugdzorgPlus instellingen in de uitvoering van hun onderzoek en geven in hun projectplan aan welke vergoeding de JeugdzorgPlus instellingen hiervoor krijgen.
  • U houdt in uw onderzoeksopzet rekening met de gewenste onderzoeksmethoden en beargumenteert waarom u daar eventueel vanaf wijkt.
  • Indien relevant gebruikt u de ‘Monitor JeugdzorgPlus, Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden’.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 april 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek: Verschillen tussen instellingen (pdf) 90 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website