Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen in de mate waarin de jongeren profiteren van de geboden hulp.

Onderwerpen

  • Jongeren met strafbare feiten in JeugdzorgPlus
  • Keuzes ten grondslag voor plaatsing JeugdzorgPlus/JJI
  • JeugdzorgPlus
  • Verdiepend onderzoek naar nieuwe inzichten

  Onderdeel van programma

  Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

  Geplaatst op

  25 januari 2018

  Deadline

  24 april 2018,
  14.00 uur

  Lees volledige subsidieoproep
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek: Nieuwe inzichten (pdf) 323 KB

  Doel subsidieoproep

  Begin 2008 ontstond JeugdzorgPlus onder meer om een einde te maken aan het samen plaatsen van jongeren met een civielrechtelijke en strafrechtelijke maatregel in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Het beeld is dat er in de afgelopen 5 jaar meer jongeren met een strafrechtelijk verleden in JeugdzorgPlus worden geplaatst. Met dit onderzoek willen we deze ontwikkeling zowel kwantitatief als kwalitatief beter in beeld krijgen. Waar mogelijk wordt de relatie gelegd tussen de gegevens van de monitor JeugdzorgPlus en andere gegevensbronnen, zoals de beleidsinformatie jeugdhulp bij CBS.
  De focus moet uit gaan naar de kwalitatieve analyse waarbij de overall vraag is:
  Welke mechanismen spelen een rol bij plaatsing van een jongere in JeugdzorgPlus of in een JJI?

  Wat kan worden aangevraagd?

  Binnen deze subsidie ronde is er voor 1 aanvraag een maximaal bedrag van € 50.000,- beschikbaar. Maximale looptijd van het project is 9 maanden.

  Randvoorwaarden

  • Aanvrager is een onafhankelijk onderzoeker en dus niet werkzaam bij een van de JeugdzorgPlus instellingen.
  • Het onderzoeksteam heeft aantoonbare ervaring in onderzoek bij JeugdzorgPlus / JJI.
  • Het projectteam bestaat uit minimaal 1 senior onderzoeker, iemand met aantoonbare expertise op het gebied van ernstige gedragsproblemen en iemand met expertise van de geboden zorg binnen JeugdzorgPlus instellingen en iemand met expertise van de geboden zorg in JJI. Deze expertise moet in de subsidieaanvraag duidelijk worden beschreven en worden aangetoond. In de projectgroep zit zowel iemand vanuit de wetenschap als iemand uit de praktijk. Het projectteam wordt bij voorkeur uitgebreid met expertise op het gebied van ketenzorg.
  • De onderzoekers betrekken minimaal 3 JeugdzorgPlus instellingen in de uitvoering van hun onderzoek en geven in hun projectplan aan welke vergoeding de JeugdzorgPlus instellingen hiervoor krijgen.
  • U houdt in uw onderzoeksopzet rekening met de gewenste onderzoeksmethoden en beargumenteert waarom u daar eventueel vanaf wijkt.
  • Indien relevant gebruikt u de ‘Monitor JeugdzorgPlus, Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden’.

  Aanvraag indienen

  U kunt tot 24 april 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

  Download alle informatie
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek: Nieuwe inzichten (pdf) 323 KB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

  Dummyfoto van een man

  Servicedesk

  ProjectNet servicedesk

  Telefoonnummer+31 70 349 51 78
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website