Het ZonMw-programma Kindermishandeling is inhoudelijk gebaseerd op de Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling. Deze subsidieoproep richt zich op een deel van onderzoeksvraag 20 uit deze agenda: ‘Onderzoek naar optimale, effectieve en efficiënte afstemming, rol- en taakverdeling bij het voorkomen, signaleren, stoppen of behandelen van kindermishandeling’.

Onderwerpen

  • Aanpak kindermishandeling
  • Afstemming
  • Rol- en taakverdeling
  • Optimale regievoering

Onderdeel van programma

Kindermishandeling

Geplaatst op

19 december 2017

Deadline

1 februari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Afstemming aanpak kindermishandeling (pdf) 168 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich specifiek op onderzoek naar optimale afstemming en regievoering in het stoppen en de aanpak van kindermishandeling tussen de verschillende ketenpartners en disciplines. Zoals bijvoorbeeld gemeenten, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang, (sociale) wijkteams, artsen, jeugd-GGZ en volwassenen-GGZ, politie, woningcorporaties, eerstelijns voorzieningen/professionals en (in)formele netwerken rondom gezinnen. 

Wat kan worden aangevraagd?

Mogelijke onderzoeksvragen die binnen deze oproep vallen zijn o.a.: Wat zijn best practices en de randvoorwaarden voor goede afstemming en regievoering in het stoppen en de aanpak van kindermishandeling? Hoe ziet de optimale afstemming eruit? Hoe kunnen best practices verder geoptimaliseerd worden? Hoe maken we best practices ook voor andere lokale settings of regio’s toepasbaar? Hoe ziet optimale afstemming en optimale regievoering (inclusief taak & functieomschrijvingen) op de samenwerking en taakverdeling in de keten eruit? Wat werkt niet? Hoe kunnen we effectieve strategieën en elementen verspreiden en implementeren op casus-, wijk- en regionaal niveau in praktijk en beleid?

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

U kunt voor deze subsidieronde alleen een subsidieaanvraag indienen als u persoonlijk door ZonMw bent uitgenodigd.

Onderzoeksinstituten/groepen die nauw samenwerken met de praktijk (zowel professionals als ouders/kinderen). Verder moet de vraag uit de praktijk komen en de beoogde resultaten moeten aansluiten bij behoeften van de praktijk.

ZonMw nodigt bestaande samenwerkingsverbanden uit om in te dienen. De subsidie is gericht op het verbeteren c.q. doorontwikkelen van bestaande samenwerkingsverbanden, en is niet bedoeld om nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten.

Budget

Voor deze subsidieoproep kan maximaal € 150.000 aangevraagd worden per onderzoek. In totaal is er voor deze ronde € 300.000,- beschikbaar. De maximale looptijd voor projecten in deze ronde is 24 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot donderdag 1 februari 2018 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Afstemming aanpak kindermishandeling (pdf) 168 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Chella Harreveld. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Servicedesk

ProjectNet servicedesk

Telefoonnummer+31 70 349 51 78
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website