Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus-instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen in de mate waarin de jongeren profiteren van de geboden hulp.

Onderwerpen

  • Werken in de JeugdzorgPlus
  • Professionals in de JeugdzorgPlus
  • Tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden in de JeugdzorgPlus

Onderdeel van programma

Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Geplaatst op

14 januari 2019

Deadline

9 april 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek: Werken in de JeugdzorgPlus (pdf) 63 KB

Doel subsidieoproep

In dit overkoepelend onderzoek wordt de onderzoekers gevraagd om aan de hand van de onderzoeksresultaten uit de nu lopende 5e en voorgaande rondes van het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus en gesprekken met professionals in de JeugdzorgPlus een perspectief te schetsen op het aantrekkelijk maken en houden van werken in de JeugdzorgPlus. Werk dat veelal zeer complex en stressvol is. Het onderzoek richt zich op de zogenaamde tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden: voorwaarden die zich lastig laten uitdrukken in geldwaarde maar die het werken in de JeugdzorgPlus positief ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan intervisie mogelijkheden en een goede werksfeer.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidie ronde is er een maximaal bedrag van € 150.000,- beschikbaar. Er kan 1 aanvraag worden gehonoreerd. Maximale looptijd van het project is 18 maanden.

Randvoorwaarden

  • Projectleider en aanvrager dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn.
  • De onderzoekers betrekken minimaal 3 JeugdzorgPlus-instellingen in de uitvoering van hun onderzoek en geven in hun projectplan aan welke vergoeding de JeugdzorgPlus-instellingen hiervoor krijgen.
  • Bij indiening hoeven er nog geen toezeggingen te zijn van JeugdzorgPlus-instellingen, maar wij vragen wel om inzichtelijk te maken dat de plannen bij een aantal instellingen zijn getoetst.
  • Maakt in de opzet van het onderzoek gebruik van relevante actuele literatuur die passend is bij de doelgroep van JeugdzorgPlus, en het onderzoeksonderwerp. Betrek ook het onderzoek ‘verkenning arbeidsmarkt Jeugdsector’ dat eind 2018 is uitgevoerd en gepubliceerd. En zoek daar waar zinvol verbinding met acties uit de actieprogramma’s Werken in de Zorg en (ont-)Regel de Zorg.
  • Het projectteam bestaat uit minimaal 1 senior onderzoeker, iemand met aantoonbare expertise op het gebied van arbeids- en organisatietheorieën, en iemand met expertise van de geboden zorg binnen JeugdzorgPlus-instellingen. In de projectgroep zit zowel iemand vanuit de wetenschap als iemand uit de praktijk.
  • Onderbouw de gekozen onderzoeksmethoden en maakt aannemelijk dat dit de beste methode is om het doel te behalen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 april 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Maak uiterlijk 11 maart 2019 kenbaar in een email aan ZonMw (monitorjzplus@zonmw.nl) dat u een subsidieaanvraag in gaat dienen. Met in de onderwerp regel ‘intentie indienen ronde Werken in de JeugdzorgPlus’.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek: Werken in de JeugdzorgPlus (pdf) 63 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website