Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus- instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen in de mate waarin de jongeren profiteren van de geboden hulp.

Onderwerpen

 • plaatsing zonder kinderbeschermingsmaatregel
 • duur machtigingen
 • impact van suïcidale gedachten en suïcide
 • kleinschaligheid

Onderdeel van programma

Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Geplaatst op

10 januari 2019

Deadline

9 april 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek naar 4 afzonderlijke onderzoeksonderwerpen (pdf) 129 KB

Doel subsidieoproep

Door JeugdzorgPlus en het ministerie van VWS zijn 4 onderzoeksonderwerpen voor deze oproep geformuleerd. Het betreft verdiepende onderzoeken naar:

 1. plaatsingen zonder kinderbeschermingsmaatregel en de stijging van dit type plaatsingen;
 2. signalen over de (kortere) duur van de machtigingen. Bijvoorbeeld 3 in plaats van 6 maanden.
 3. impact van suïcidale gedachten en suïcide op samenwerking tussen ketenpartners en op de (groeps)dynamiek in de JeugdzorgPlus.
 4. kleinschaligheid als alternatief voor geslotenheid. Inventarisatie van de initiatieven op het gebied van kleinschaligheid en onderzoek en vergelijking van een aantal initiatieven.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieronde is er per aanvraag een maximaal bedrag van € 50.000,- beschikbaar. De maximale looptijd van het project is 9 maanden. Er wordt maximaal 1 aanvraag per onderzoeksvraag gehonoreerd. Per onderzoeksonderwerp moet afzonderlijk een aanvraag worden ingediend.

Randvoorwaarden

 • Projectleider en aanvrager dienen onafhankelijke onderzoekers te zijn.
 • De onderzoekers betrekken minimaal 3 JeugdzorgPlus-instellingen bij de uitvoering van hun onderzoek en geven in hun projectplan aan welke vergoeding de JeugdzorgPlus-instellingen hiervoor krijgen.
 • U maakt in de opzet van uw onderzoek gebruik van relevante actuele literatuur die passend is bij de doelgroep van JeugdzorgPlus, dan wel het onderwerp dat u onderzoekt.
 • Het projectteam bestaat uit minimaal 1 senior onderzoeker, iemand met inhoudelijke kennis van het betreffende onderzoeksthema en iemand met expertise van de geboden zorg binnen JeugdzorgPlus-instellingen. In de projectgroep zit zowel iemand vanuit de wetenschap als iemand uit de praktijk.
 • Indien beschreven houdt u in uw onderzoeksopzet rekening met de gewenste onderzoeksmethoden of beargumenteert waarom u daar eventueel vanaf wijkt. Indien de onderzoeksmethoden niet zijn beschreven geeft u een onderbouwing van de gekozen onderzoeksmethoden waarbij u aannemelijk maakt dat dit de best passende methode is voor uw onderzoek.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 april 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek naar 4 afzonderlijke onderzoeksonderwerpen (pdf) 129 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website