Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen in de mate waarin de jongeren profiteren van de geboden hulp.

Onderwerpen

  • Herhaald beroep
  • Effectiviteit van de behandeling
  • JeugdzorgPlus
  • Verdiepend onderzoek naar opvallende trends en ontwikkelingen

  Onderdeel van programma

  Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

  Geplaatst op

  25 januari 2018

  Deadline

  24 april 2018,
  14.00 uur

  Lees volledige subsidieoproep
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek: Opvallende trends en ontwikkelingen (pdf) 89 KB

  Doel subsidieoproep

  In het onderzoek vragen wij onderzoekers om bij jongeren die een herhaald beroep doen op hulpverlening vanuit JeugdzorgPlus nader te kijken naar de effectiviteit van de behandeling en dan met name de ‘responsiviteit’ van het behandelaanbod in kaart te brengen: sluit de behandeling aan bij leerstijl en motivatie van jeugdige en omgeving? In het onderzoek wordt breder gekeken dan alleen naar het verblijf van jongeren in JeugdzorgPlus voorzieningen. De hele hulpverleningsgeschiedenis van deze jongeren wordt in de analyse betrokken.
  Het is de bedoeling dat in deze onderzoeken gebruik gemaakt wordt van de methode van exemplarische case studies.

  Wat kan worden aangevraagd?

  Binnen deze subsidie ronde is er voor 1 aanvraag een maximaal bedrag van € 50.000,- beschikbaar. Maximale looptijd van het project is 9 maanden.

  Randvoorwaarden

  • Aanvrager is een onafhankelijk onderzoeker en dus niet werkzaam bij een van de JeugdzorgPlus instellingen.
  • Het projectteam bestaat uit minimaal 1 senior onderzoeker, iemand met aantoonbare expertise op het gebied van ernstige gedragsproblemen en iemand met expertise van de geboden zorg binnen JeugdzorgPlus instellingen. Deze expertise moet in de subsidieaanvraag duidelijk worden beschreven en worden aangetoond. In de projectgroep zit zowel iemand vanuit de wetenschap als iemand uit de praktijk. Het projectteam wordt bij voorkeur uitgebreid met expertise op het gebied van ketenzorg.
  • De onderzoekers betrekken minimaal 3 JeugdzorgPlus instellingen in de uitvoering van hun onderzoek en geven in hun projectplan aan welke vergoeding de JeugdzorgPlus instellingen hiervoor krijgen.
  • U houdt in uw onderzoeksopzet rekening met de gewenste onderzoeksmethoden en beargumenteert waarom u daar eventueel vanaf wijkt.
  • U gebruikt de ‘Monitor JeugdzorgPlus, Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden’.
  • Gebruikt u de ‘Monitor JeugdzorgPlus, Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden’.

  Aanvraag indienen

  U kunt tot 24 april 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

  Download alle informatie
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, verdiepend onderzoek: Opvallende trends en ontwikkelingen (pdf) 89 KB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

  Dummyfoto van een man

  Servicedesk

  ProjectNet servicedesk

  Telefoonnummer+31 70 349 51 78
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website