Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren is het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Doel is inzicht krijgen in de mate waarin de jongeren profiteren van de geboden hulp.

Onderwerpen

 • Follow-up onderzoek
 • Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus
 • JeugdzorgPlus
 • Verdiepend onderzoek naar opvallende trends en ontwikkelingen


  Onderdeel van programma

  Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

  Geplaatst op

  18 december 2017

  Deadline

  13 maart 2018,
  14.00 uur

  Lees volledige subsidieoproep
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, vierde subsidieoproep, verdiepend onderzoek (pdf) 82 KB

  Doel subsidieoproep

  JeugdzorgPlus bestaat nu 10 jaar. De wens is om een (grootschalig) representatief onderzoek te doen onder een grote groep jongeren die minimaal 5 jaar zijn uitgestroomd. In dit onderzoek staan algemene trends en ontwikkelingen centraal. Er wordt geen verklarend onderzoek verwacht van verschillen tussen instellingen. Daar waar verschillen onderdeel zijn van de trend of ontwikkeling, zijn ze wel relevant om te benoemen. Het is de bedoeling dat dit onderzoek gebruik maakt van de methode van case studies. Met deze case studies worden de trends en ontwikkelingen geduid. Op basis daarvan biedt de onderzoeker handvatten en aangrijpingspunten voor verbeteringen.

  Wat kan worden aangevraagd?

  Binnen deze subsidie ronde is er voor één aanvraag een maximaal bedrag van € 100.000,- beschikbaar. Maximale looptijd van het project is 18 maanden.

  Randvoorwaarden

  • De onderzoekers betrekken minimaal drie JeugdzorgPlus instellingen in de uitvoering van hun onderzoek en geven in hun projectplan aan welke vergoeding de JeugdzorgPlus instellingen hiervoor krijgen.
  • U maakt in de opzet van uw onderzoek gebruik van relevante actuele literatuur die passend is bij de doelgroep van JeugdzorgPlus, dan wel het onderwerp dat u onderzoekt, follow up onderzoek.
  • Indien relevant gebruikt u de ‘Monitor JeugdzorgPlus, Analyse van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden.
  • Aanvrager is onafhankelijk onderzoeker en dus niet werkzaam bij een van de JeugdzorgPlus instellingen.
  • Het projectteam bestaat uit minimaal één senior onderzoeker, iemand met aantoonbare expertise op het gebied van ernstige gedragsproblemen en iemand met expertise van de geboden zorg binnen JeugdzorgPlus instellingen. Deze expertise moet in de subsidieaanvraag duidelijk worden beschreven en worden aangetoond. In de projectgroep zit zowel iemand vanuit de wetenschap als iemand uit de praktijk. Het projectteam wordt bij voorkeur uitgebreid met expertise op het gebied van ketenzorg.
  • U houdt in uw onderzoeksopzet rekening met de gewenste onderzoeksmethoden en beargumenteert waarom u daar eventueel vanaf wijkt.

  Aanvraag indienen

  U kunt tot 13 maart 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

  Download alle informatie
  Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

  Subsidieoproep Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus, vierde subsidieoproep, verdiepend onderzoek (pdf) 82 KB

  Subsidie aanvragen

  Contact

  Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

  Dummyfoto van een man

  Servicedesk

  ProjectNet servicedesk

  Telefoonnummer+31 70 349 51 78
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website