Lokale organisaties kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor kortlopende projecten die stigmatisering van dak- en thuisloze mensen tegengaan en bijdragen aan acceptatie in de wijk.

Onderwerpen

 • Dak- en thuisloosheid
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Lokale initiatieven

Onderdeel van programma

Beschermd thuisBeschermd thuis

Geplaatst op

29 januari 2021

Deadline

11 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid (pdf) 585 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het ondersteunen van lokale initiatieven waarbij men zich richt op het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze mensen, op het tegengaan van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en het bevorderen van acceptatie in de wijk. Hiermee dragen de projecten bij aan het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze mensen.

Wat kan worden aangevraagd?

Het type project is afhankelijk van de lokale situatie en de lokale behoefte. Bijvoorbeeld:

 • Een buurtinitiatief waarbij een buddysysteem wordt opgezet
 • Het organiseren van ontmoetingen tussen mensen in de wijk en (ex-) dak- en thuisloze mensen
 • Een lokale campagne
 • Communicatie gekoppeld aan een traject dat mensen stimuleert iemand in huis op te vangen.
 • Projecten die er aan bijdragen dat mensen eerder een woonplek toegewezen krijgen en/of meer kansen krijgen op het vinden of behouden van een baan.

Bovenstaande voorbeelden zijn indicatief; ook andere lokale initiatieven komen in aanmerking mits goed onderbouwd. Aan de hand van een gedegen onderbouwing van de huidige situatie licht u uw keuze toe voor het type project en de omvang van het project (budget en looptijd).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties (rechtspersonen) die lokaal (willen) bijdragen aan de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Het is niet mogelijk om als natuurlijk persoon een aanvraag in te dienen.
 • (Vertegenwoordigers van) dak- of thuisloze mensen en wijkbewoners dienen onderdeel te zijn van de projectgroep. In het geval de aanvraag zich richt op stigma en/of acceptatie in de wijk dienen ook wijkbewoners onderdeel te maken van de opzet en uitvoering van het project.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 35.000 per project.

Aanvraag indienen

U kunt tot donderdag 11 maart 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid (pdf) 585 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website