U kunt subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer.

Onderwerpen

 • mensen met verward gedrag
 • vervoer
 • experimentele projecten

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

5 juli 2018

Deadline

31 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Lokaal experimenteel vervoer verward gedrag niet RAV (pdf) 581 KB

Doel subsidieoproep

Om invulling te geven aan ‘Bouwsteen 7 Passend vervoer’ voor een sluitende aanpak van verward gedrag worden vanuit het Actieprogramma een aantal complementaire subsidieoproepen uitgezet:
1. Twee subsidieoproepen voor experimenten vervoer door niet-Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s):

 • - Lokale experimenten - Tot maximaal 200.000 euro
 • - Regionale experimenten - Tussen 200.000 en 500.000 euro

2. Subsidieoproepen op uitnodiging voor de RAV’s

Met de subsidieoproep lokale experimenten vervoer voor mensen met verward gedrag door niet- RAV’s dragen we bij aan vernieuwende oplossingen voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de RAV’s.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kunnen andere vervoerders dan de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) een subsidieaanvraag indienen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer aanbiedt:

 1. Acuut én niet-acuut: zowel vóór als na de eerste opvang en beoordeling
 2. Niet-acuut: alleen ná de eerste opvang en beoordeling. 

Het resultaat van het project is een lokale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de RAV’s en meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie.

Randvoorwaarden

Een lokaal samenwerkingsverband waarin in ieder geval de volgende partijen deelnemen:
1. Vervoer zowel voor als na de eerste opvang en beoordeling: acuut verward en ggz

 • een lokale vervoeraanbieder
 • de meldkamer (die acute ritten toewijst)
 • een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt
 • een organisatie die ggz behandeling en/of thuis begeleiding biedt

2. Vervoer alleen ná de eerste opvang en beoordeling: alleen ggz, geen acuut vervoer

 • een lokale vervoeraanbieder
 • een organisatie die ggz behandeling en / of thuis begeleiding biedt
 • een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt (alleen als ritten vanaf eerste opvang / beoordeling worden aangeboden)

Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen onderdeel te zijn van de projectgroep.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000,- per project (looptijd maximaal 21 maanden). Naar verwachting kan vanaf 1 januari 2020 de structurele bekostiging voor andere partijen dan regionale ambulance voorzieningen ingaan en vervalt de noodzaak voor aanvullende subsidiëring.

Aanvraag indienen

U kunt uw subsidieaanvraag doorlopend indienen via ProjectNet indienen tot 31 december 2019, 14.00 uur. De beoordelingsprocedure vindt plaats in de 6 weken nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Lokaal experimenteel vervoer verward gedrag niet RAV (pdf) 581 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maroun Nader of Merel Keizer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Maroun Nader

Programmasecretaris

+31 70 349 52 56
avg@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Merel Keizer

Programma-assistent

+31 70 349 52 56
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website