Organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’ Het betreft de fase Projectidee.

Onderwerpen

  • impact & bereik;
  • mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten;
  • voor en door de doelgroep;
  • alle aspecten van leven met een ziekte of beperking;
  • voor elkaar.

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

8 februari 2022

Deadline

24 maart 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Leren van elkaar! (pdf) 227 KB

Doel subsidieoproep

Doelstelling van deze subsidie oproep is Leren van elkaar. De gehonoreerde projecten zijn verplicht om deel te nemen aan leernetwerken per thema. De projecten gaan onder begeleiding met elkaar leren, met name over overstijgende kwesties voor de toekomstige patiëntenbeweging. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de sector over het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigheid en versterken van de (positie van de) patiënten- en cliëntenbeweging.

LET OP:

Binnen deze subsidie oproep dient men een keuze te maken uit een van de twee onderstaande thema’s
Thema 1: Versterken van regionale belangenbehartiging
Thema 2: Omgaan met de gevolgen van de coronapandemie
Keuze maakt u in het aanvraagformulier.

 

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt maximaal € 100.000,- voor uw project aanvragen bij ZonMw.
In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget voor beide thema’s € 1.800.000,-
Maximaal € 900.000,- per thema.
Bijdragen van derden is geen vereiste. Indien cofinanciering wordt verstrekt onder de de-minimisverordening zal dit worden verrekend met het maximaal toe te kennen budget door ZonMw.

 

Randvoorwaarden

Alle gehonoreerde projecten nemen deel aan een leernetwerk specifiek voor een van beide thema’s Projecten zijn verplicht te starten binnen 3 maanden na de datum van honorering, dit in verband met de deelname aan het lerend netwerk.  
Er kunnen geen activiteiten worden aangevraagd die gaan over wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling of ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden

 

Wie kan aanvragen?
Alleen verenigingen, stichtingen, (netwerk)organisaties die zich als kerntaak vanuit ervaringsdeskundigheid inzetten voor de belangen van hun brede achterban. Deze achterban bestaat uit mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en naasten. Deze organisaties kunnen als hoofdaanvrager een projectidee indienen.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 maart 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Leren van elkaar!(pdf) 227 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer, Robert Jabroer of Ramona van Aalst.

Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Jolanda Huizer

Programma manager

+31 70 349 54 71
Dummyfoto van een vrouw

Ramona van Aalst

Programmamedewerker

+31 70 349 54 71
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website