ZonMw stelt subsidie beschikbaar aan hogescholen om leernetwerken van gemeentes op te zetten en te ondersteunen. Het doel van deze leernetwerken is het ondersteunen van de implementatie van de adviezen van de commissie Dannenberg en bijbehorende Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).

Onderwerpen

  • Dak- en thuisloosheid
  • Beschermd wonen
  • Maatschappelijke opvang
  • Leernetwerken

Onderdeel van programma

Beschermd thuis

Geplaatst op

11 mei 2021

Deadline

1 juli 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (pdf) 339 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het opzetten van leernetwerken gericht op de uitwisseling tussen de regio’s rondom de adviezen van de commissie Dannenberg en bijbehorende Norm voor Opdrachtgeverschap te realiseren. Dit doen hogescholen door het opzetten van leernetwerken.

De leernetwerken richten zich in deze subsidieronde op de volgende 2 thema’s:

  • Governance en samenwerking
  • Toegang

Per thema worden 2 leernetwerken geselecteerd. Een hogeschool kan subsidie aanvragen voor beide thema’s.

Wat kan worden aangevraagd?

  • De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project. De looptijd van het project is maximaal 12 maanden. Voor deze subsidieoproep is in totaal maximaal € 200.000,- gereserveerd.
  • Binnen deze subsidieoproep kan budget aangevraagd worden voor inhuur personeel, coördinatie, (aanvullende) scholing, ontwikkeling onderwijsmodules en communicatieactiviteiten. Ook dient u budget te reserveren om verbindingen met de andere leernetwerken te kunnen leggen en deze verbinding te coördineren.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • Een hogeschool dient als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag in. De bestuurlijk verantwoordelijke en hoofdaanvrager dienen van dezelfde organisatie afkomstig te zijn.
  • Eén persoon wordt aangesteld als projectleider. De projectleiding is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en is het eerste aanspreekpunt voor ZonMw.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 50.000 per leernetwerk.

Aanvraag indienen

U kunt tot donderdag 1 juli 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (pdf) 339 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website