De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg. Het streven is om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving te reduceren met 30% ten opzichte van 2020.

Onderwerpen

  • KIC MISSIE
  • Leefstijl en Leefomgeving

Onderdeel van programma

KIC MISSIE

Geplaatst op

3 augustus 2020

Deadline

28 september 2021,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Het doel van de call is een structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven door de (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame innovatieve preventieve interventies gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving. Voor de ontwikkeling van deze evidence based en effectieve interventies wordt binnen deze call gebruikt gemaakt van AI. De interventies zijn bovendien gebaseerd op eerder opgedane resultaten en de inzet van learning communities.

Wat kan worden aangevraagd?

Interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor duurzame innovatieve preventieve interventies gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving.

Randvoorwaarden

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken.
Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van €  3.200.000 tot €  3.382.353. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang (= max. € 2.875.000); de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering.

Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.

De maximale looptijd van een project is zes jaar.

Download alle informatie

Meer informatie over deze subsidieoproep vindt u hier.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 januari 2021, om 14:00 CET uw vooraanmelding indienen bij NWO. U kunt tot 28 september 2021, om 14:00 CET uw aanvraag indienen bij NWO.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Inge Valstar. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website