Het doel van deze subsidieoproep betreft het inrichten van een landelijk coördinatiepunt voor wijk-ggd’ers en hun gemeenten. Dit coördinatiepunt zal zich richten op het ondersteunen, monitoren en faciliteren van gezamenlijk leren voor gemeenten die beschikken over een wijk-ggd functie.

Onderwerpen

  • Onbegrepen gedrag
  • Wijk-GGD
  • Zorgprofessional

Onderdeel van programma

Actieprogramma verward gedrag

Geplaatst op

18 november 2021

Deadline

26 november 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep coördinatiepunt wijk-ggd (pdf) 199 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep betreft het inrichten van een landelijk coördinatiepunt voor wijk-ggd’ers en hun gemeenten. Dit coördinatiepunt zal zich richten op het ondersteunen, monitoren en faciliteren van gezamenlijk leren voor gemeenten die beschikken over een wijk-ggd functie. Binnen deze subsidieoproep kan één partij maximaal €200.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 3 jaar waarin het coördinatiepunt wordt gevormd en operationeel is.

Gedurende de looptijd van het project is continu aandacht voor het borgen van de functie en taken van het coördinatiepunt, zodat deze na afloop van het project op een passende manier kan worden voortgezet.

 

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan maximaal €200.000 ,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 36 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €200.000 ,-. Dit betekent dat 1 project zal worden gehonoreerd.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Alle partijen die aantoonbare ervaring hebben met het werkveld van de wijk-GGD’er en het snijvlak van zorg en veiligheid kunnen aanspraak maken op de subsidie.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000 en heeft een looptijd van maximaal 3 jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 november, 2021, 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep coördinatiepunt wijk-ggd (pdf) 199 KB

Subsidie aanvragen

Contact

<contact>

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website