Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties, overige organisaties met ervaring in forensisch (medisch) onderzoek, of met advies over taakherschikking, kunnen subsidie aanvragen voor het in kaart brengen welke taken, op welke wijze, onder welke omstandigheden, door wie kunnen worden uitgevoerd in de forensische geneeskunde.

Onderwerpen

  • Openstaande subsidieoproepen

  • Programmapagina Forensische Geneeskunde

  • Thema Kwaliteit van zorg

  • Subthema medisch-specialistische zorg

Onderdeel van programma

Forensische Geneeskunde

Geplaatst op

22 december 2022

Deadline

9 maart 2023,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het werven van 1 project waarin nader in kaart wordt gebracht welke taken, op welke wijze, onder welke omstandigheden, door wie kunnen worden uitgevoerd in de forensische geneeskunde, zonder in te boeten aan kwaliteit. Daarnaast brengt het project in kaart wat de meerwaarde is van de taakherschikking voor het oplossen van het capaciteitsprobleem, en wat de succesfactoren, belemmeringen en risico's van taakdifferentiatie zijn. En wat de effecten van taakherschikking zijn op de verantwoordelijkheden van de forensisch arts (onder andere supervisie taken) en de effecten op de ongelijkmatige werkverdeling in een dag of week vanwege 24/7 dienstverlening van de organisatie.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor een project resulterend in een adviesrapport over welke taken, op welke wijze, onder welke omstandigheden, door wie kunnen worden uitgevoerd in de forensische geneeskunde, zonder in te boeten aan kwaliteit. Het uitgangspunt is dat het adviesrapport bruikbaar is voor GGD-regio’s en andere forensische geneeskundige dienstverleners en zij zelf aan de slag kunnen om taakherschikking verder toe te passen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de informatie verkregen uit de pilots die op dit terrein zijn uitgevoerd.

Randvoorwaarden

  • Het onderzoek is gericht op beantwoording van kennishiaat 3 uit de FMG-kennisagenda: ‘Wat zijn de mogelijkheden van taakherschikking binnen de forensische geneeskunde en toeleiding naar en ondersteuning van de forensisch arts?’.
  • De kennis uit en ervaring van pilots in de GGD-regio’s wordt gebruikt.
  • Er wordt samengewerkt met GGD’en, eerstelijns forensisch artsen, (forensisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en basisartsen en de betreffende beroepsverenigingen. Waar relevant wordt samengewerkt met aanpalende stakeholders.

Wie kan aanvragen?

  1. Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht die ervaring hebben op het gebied van forensisch (medisch) onderzoek of met de ontwikkeling van dergelijke adviesrapporten.
  2. Uitvoerders van een wettelijke taak/belangenorganisaties die voor dit project belangenbehartigende activiteiten uitvoeren/(publiek gefinancierde) onderwijsinstellingen die onderwijsactiviteiten uitvoeren voor dit project.
  3. Alle organisaties die niet onder punt 1 of 2 vallen. Bijvoorbeeld Nederlandse zorginstellingen .

Budget
€ 350.000,- voor 1 project van maximaal 18 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 maart 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep Forensische Geneeskunde Taakherschikking (pdf) 319 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet (programmamanager) of Prya Badrie (programmasecretaris). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website