Wetenschappelijke verenigingen die direct betrokken zijn bij de aandoeningen knieprothese, coloncarcinoom, cardiovasculair risicomanagement of chronische nierschade kunnen subsidie aanvragen voor het uitwerken van een showcase verduurzamen uitkomstgerichte zorg. Het doel is inzichtelijk maken hoe de verbinding tussen de fases in de kwaliteitscyclus gerealiseerd kan worden.

Onderwerpen

  • Uitkomstgerichte zorg
  • Verduurzamen
  • Kwaliteitscyclus
  • Uitkomstinformatie
  • Kwaliteitsindicatoren

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

28 september 2021

Deadline

23 november 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteitsgelden: Verduurzamen Uitkomstgericht Zorg (pdf) 317 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieronde Verduurzamen Uitkomstgerichte Zorg is stimuleren dat de principes van uitkomstgerichte zorg worden verankerd in de landelijke kwaliteitscyclus. Daarbij is het uitgangspunt dat de uitkomsten die relevant zijn voor samen beslissen en leren en verbeteren structureel worden ingebed in alle aspecten van de (landelijke) kwaliteitscyclus en het daarbij gebruikte instrumentarium.

Wat kan worden aangevraagd?

Wetenschappelijke verenigingen die direct betrokken zijn bij de aandoeningen knieprothese, coloncarcinoom, cardiovasculair risicomanagement of chronische nierschade kunnen subsidie aanvragen voor het uitwerken van een showcase (goed voorbeeld) verduurzamen uitkomstgerichte zorg. Het doel is inzichtelijk maken hoe de verbinding tussen de fases in de kwaliteitscyclus gerealiseerd kan worden. De goede voorbeelden moeten de hele kwaliteitscyclus doorlopen en duidelijke eindproducten opleveren die een vertaalslag naar gebruik in de praktijk mogelijk maken. De goede voorbeelden moeten zich richten op aandoeningen waarvoor al een landelijk gedragen uitkomstenset is vastgesteld en waarvoor al instrumenten beschikbaar zijn voor alle onderdelen van de kwaliteitscyclus.

Randvoorwaarden

Deze subsidieoproep is nadrukkelijk niet bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe uitkomstinformatie.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is een wetenschappelijke vereniging die direct betrokken is bij de aandoening van de showcase. In de projectgroep zitten direct betrokken medisch specialisten en overige relevante beroepsgroepen, patiëntenvertegenwoordigers en overige relevante stakeholders, zoals gegevensmakelaars. Bestuurlijke steun van de betreffende wetenschappelijke verenigingen is essentieel. Het is belangrijk dat een methodologische ondersteuner zoals het kennisinstituut, die expertise heeft op het gebied van kennisduiding en het sluiten van de kennis-kwaliteitscyclus, is aangehaakt.

Budget

In totaal is voor het jaar 2022 € 1.000.000,- beschikbaar voor maximaal 4 showcases voor 4 aandoeningen. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW. Eén showcase bedraagt maximaal € 250.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 23 november 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteitsgelden: Verduurzamen Uitkomstgericht Zorg (pdf) 317 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer of Simone Schellekens. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website