In deze tweede ronde van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg en professionaliteit rondom de patiënt. Met deze oproep nodigen wij u uit projectideeën in te dienen voor actieonderzoek naar nieuwe vormen van organisatie van zorg.

Onderwerpen

  • Innovatie van Zorg
  • Organisatie van Zorg
  • Medisch specialistische zorg
  • Evaluatie van zorgprocessen middels cyclisch actie-onderzoek
  • Waarde gedreven zorg en patiëntgerichte zorg.

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg

Geplaatst op

4 oktober 2018

Deadline

15 november 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteit van Zorg Actieonderzoek Innovatieve zorg, ronde 2018 (pdf) 133 KB

Doel subsidieoproep

De Nederlandse gezondheidszorg is in het algemeen goed, maar kan beter. Winst kan worden behaald door zorg beter aan te sluiten bij het dagelijks leven van mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische probleem. Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg heeft als doel actieonderzoek te financieren ten behoeve van verbeteringen in de organisatie van zorg. Specifiek op het gebied van de verschuiving van zorg (‘juiste zorg op de juiste plek’).

Wat kan worden aangevraagd?

Het projectidee richt zich op een actueel probleem in de organisatie van zorg. Het idee heeft betrekking op actieonderzoek naar verbetering en vernieuwing van zorg bij de zorgorganisaties in
samenwerking met relevante (zorg)partners en patiënten/cliënten. In de projecten gaat het om kennisontwikkeling over innoverende en vernieuwende processen. En over werkzame oplossingen/methodieken. Uitsluitend projectideeën die voldoen aan de randvoorwaarden en procedurele voorwaarden worden in behandeling genomen. De voorwaarden zijn terug te vinden in de oproep.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen? 

De hoofdaanvrager is verbonden aan een zorgorganisatie, waarin innovatieve processen van zorg reeds plaatsvinden (bijvoorbeeld in de vorm van pilots). De bestuursverantwoordelijke ondersteunt de aanvraag.  

Verder zijn er naast de hoofdaanvrager andere relevante stakeholders medeaanvrager. Daarbij valt te denken aan zorgaanbieders, patiënten die direct met de zorg te maken hebben, onderzoekers van een kennisinstelling of zorgverzekeraars vanwege bekostigingsvraagstukken.  

Budget

Voor de ronde is totaal € 900.000 beschikbaar, voor 3 a 5 projecten. De beoogde maximale duur van de projecten is 18 maanden. 

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 november 2018 14:00 uur uw projectidee indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kwaliteit van Zorg Actieonderzoek Innovatieve zorg, ronde 2018 (pdf) 133 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Huizer of Prya Badrie-Moennalal. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website