Het programma richt zich op wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de formele kinderopvang. Onderzoek en praktijk dienen nauw samen te werken.

Onderwerpen

  • Kwaliteit en effecten van babyopvang  (0-18 mnd)
  • Effectieve interventies gericht op professionalisering van medewerkers in de kinderopvang
  • Effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar)

   Onderdeel van programma

   Kwaliteit Kinderopvang

   Geplaatst op

   31 januari 2017

   Deadline

   21 maart 2017,
   14:00 uur

   Download volledige subsidieoproep
   Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

   Subsidieoproep Kwaliteit Kinderopvang (pdf) 3 MB

   Doel subsidieoproep

   Het doel van de subsidieoproep is om de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren door onderzoek te stimuleren waarin de wetenschap en de praktijk van de kinderopvang nauw samenwerken om zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet (en waarom en hoe). 

   Wat kan worden aangevraagd?

   Onderzoek is mogelijk op 3 prioritaire thema’s:

   1. kwaliteit en effecten van babyopvang (0-18 mnd)
   2. effectieve interventies gericht op professionalisering van medewerkers in de kinderopvang
   3. effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar)

   De focus ligt in dit programma op de formele kinderopvang voor de doelgroep 0-4 jarigen. Onderzoek naar informele kinderopvang valt buiten de kaders van het programma en deze subsidieoproep. Onderzoek naar (effecten van speciale programma’s voor) voor- en vroegschoolse educatie (VVE) op kinderen valt tevens buiten de kaders van het programma en deze subsidieoproep. 

   Randvoorwaarden

   Alleen aanvragen die zich op een of meerdere van de prioritaire thema’s richten, komen voor honorering in aanmerking.

   Wie kan aanvragen?

   Een samenwerkingsverband van wetenschap en praktijk. Hierbij dient de hoofdaanvrager een onderzoeksgroep met specifieke expertise op het onderwerp te zijn (bijv. in een kennisinstelling, universiteit, hogeschool). Relevante praktijkinstellingen voor kinderopvang dienen nadrukkelijk in de projectgroep vertegenwoordigd te zijn.

   Budget

   Er kunnen zowel aanvragen voor kortdurende studies als langer lopende studies worden ingediend.

   • Voor kortdurende studies geldt een maximale looptijd van 18 maanden en een maximaal budget van 100.000 euro.
   • Voor langer durende onderzoeksprojecten geldt een looptijd van maximaal 36 maanden en een maximaal budget van 350.000 euro.

   Voor onderzoek naar uitsluitend de doelgroep 4-12 jarigen (bijvoorbeeld opvangsoort bso) is in deze subsidieoproep beperkt ruimte. Hiervoor zal maximaal 1 project worden gehonoreerd.

   Aanvraag indienen

   U kunt tot 21 maart 2017, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

   Download alle informatie
   Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

   Kwaliteit Kinderopvang (pdf) 3 MB

   Subsidie aanvragen

   Contact

   Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patty Proost of Moniek Willemstein. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de helpdesk.

   Dummyfoto van een vrouw

   Patty Proost

   Programmasecretaris

   Telefoonnummer+31 70 349 52 21
   E-mailadresproost@zonmw.nl
   Dummyfoto van een vrouw

   Moniek Willemstein

   Programma-assistent

   Telefoonnummer+ 31 70 349 5265

   Bijeenkomst over deze oproep

   Naar boven
   Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website