Deze subsidieoproep betreft het uitvoeren van een knelpuntenanalyse voor de dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Hierbij gaat het zowel om zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten. Deze knelpuntenanalyse wordt gedaan ten behoeve van de (door)ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Onderwerpen

  • Knelpuntenanalyses
  • Dagbehandeling
  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)
  • Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Onderdeel van programma

Beter Thuis

Geplaatst op

17 oktober 2019

Deadline

10 december 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Knelpuntenanalyse dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntgroepen (pdf) 401 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het verkrijgen van inzicht in knelpunten binnen de dagbehandelingen van de GZSP, namelijk Dagbehandeling Ouderen, Dagbehandeling Huntington, Dagbehandeling LG en Dagbehandeling VG. De uitgevoerde knelpuntenanalyse resulteert in een concreet (integraal) advies aan het veld hoe de geïdentificeerde knelpunten kan adresseren. Onderdeel van het advies is in ieder geval een lijst met geprioriteerde onderwerpen die met een zekere slagingskans in aanmerking komen voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden conform de eisen van het toetsingskader en de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden van de Advies en expertgroep kwaliteitsstandaarden (AQUA) van het Zorginstituut.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieoproep wordt gevraagd om het uitvoeren van een knelpuntenanalyse voor dagbehandelingen binnen de GZSP. Met de knelpuntenanalyse wordt onderzocht welke behoeften, zorgvragen en knelpunten er spelen bij zorgvragers en zorgverleners. Ook het perspectief van beroepsverenigingen, brancheorganisaties en zorgverzekeraars wordt hierin meegenomen. Het gaat zowel om zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten. Deze knelpuntenanalyse bevat een (integraal) advies om de beschreven en onderzochte knelpunten binnen de dagbehandelingen te adresseren. Onderdeel van het advies is onder andere de (door)ontwikkeling of aanpassing van een richtlijn, zorgstandaard of een ander type kwaliteitsinstrument.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

In de projectgroep zijn tenminste de volgende partijen vertegenwoordigd:

  • Een organisatie/instituut/samenwerkingsverband met ervaring en/of expertise met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
  • Professionals/beroepsgroepen met (onderzoeks)ervaring en/of expertise binnen de dagbehandeling GZSP en zicht op de ontwikkelingen binnen deze zorgvorm.

Budget

Voor deze subsidieoproep is €100.000,- beschikbaar. Binnen deze subsidieronde is er ruimte om één aanvraag te honoreren.

Looptijd van het project

De maximale looptijd van het project is acht maanden. De startdatum van het project is uiterlijk één maand na honorering

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 december 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Knelpuntenanalyse dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke patiëntgroepen (pdf) 401 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Caroline Kruyt. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Caroline Kruyt

Programmamanager Beter Thuis

070 349 50 27
kruyt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website