U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de derde van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz.

Onderwerpen

  • ggz
  • klinisch toegepast onderzoek
  • zorgevaluatie

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ggz

Geplaatst op

13 december 2022

Deadline

28 februari 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Klinisch toegepast onderzoek - ronde 3 (pdf) 335 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze oproep is om onderzoeken te selecteren die kennis opleveren over de (kosten)effectiviteit van zowel nieuwe, als bestaande behandelingen en diagnostische interventies. Klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde doelmatige zorg wordt ook wel ‘zorgevaluatie’ genoemd. Kennis die voortkomt uit klinisch toegepast onderzoek kan ondersteuning bieden bij het maken van zorginhoudelijke en beleidsmatige keuzes.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek naar vroege herkenning en behandeling én het voorkomen of uitstellen van verergering van psychische problemen, in de geestelijke gezondheidszorg. De resultaten van deze onderzoeken kunnen ondersteuning bieden bij de onderbouwing van richtlijnen, zorgstandaarden of beleidsmatige keuzes.

Randvoorwaarden

Onderzoek dient aan de volgende voorwaarden te voldoen in deze subsidieronde:

  • Het gaat om klinisch toegepast onderzoek.
  • Het onderzoek is gericht op vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg
  • In de eerdere twee subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek in de ggz stonden specifieke stoornissen centraal. In de huidige oproep wordt deze categorisering losgelaten.
  • Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd in een samenwerkingsverband.

Wie kan aanvragen?
Een projectidee kan worden aangevraagd door een onderzoeks- of zorginstelling. Samenwerking tussen ten minste 1 academisch centrum en minimaal 1 niet-academisch centrum is verplicht binnen deze subsidieronde.
Voor alle ZonMw subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Budget
In totaal is voor deze subsidieronde € 4.2 miljoen beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per projectidee is € 600.000,-, met een richtlooptijd van 5 jaar en een maximum van 7 jaar.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 februari 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Klinisch toegepast onderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg - Ronde 3 (pdf) 335 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Miryea Ruiz. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website