U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de tweede van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz.

Onderwerpen

 • ggz
 • klinisch toegepast onderzoek
 • zorgevaluatie
 • kennisagenda’s

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ggz

Geplaatst op

7 januari 2021

Deadline

30 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Klinisch Toegepast Onderzoek – Ronde 2 (pdf) 259 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze oproep is om onderzoeken te stimuleren die kennis op leveren over de (kosten)effectiviteit van nieuwe en/of bestaande behandelingen en diagnostische interventies. De focus van de oproep sluit hierbij aan bij het Bestuurlijk akkoord ggz en een groot deel van vragen die uit aangedragen onderzoeksagenda’s naar voren zijn gekomen. Kennis die voortkomt uit klinisch toegepast onderzoek kan ondersteuning bieden bij het maken van zorginhoudelijke en beleidsmatige keuzes.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze ronde kan evaluatieonderzoek worden aangevraagd dat kennis oplevert over de (kosten)effectiviteit van nieuwe en bestaande therapieën, behandelingen of interventies in de geestelijke gezondheidszorg. De resultaten van deze onderzoeken kunnen ondersteuning bieden bij de onderbouwing van richtlijnen, zorgstandaarden of beleidsmatige keuzes.

Randvoorwaarden

Onderzoek dient aan de volgende voorwaarden te voldoen in deze subsidieronde:

 • Het gaat om klinisch toegepast onderzoek
 • Het onderzoek sluit aan bij (één van) de onderzoeksagenda’s van de NVvP, MIND, P3NL of de V&VN.
 • Het onderzoek richt zich op één van de volgende categorieën stoornissen:
  • angststoornissen
  • obsessieve-compulsieve stoornissen
  • verslavingsstoornissen
  • gedragsstoornissen
  • eetstoornissen
 • Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd in een samenwerkingsverband

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan worden aangevraagd door een onderzoeks- of zorginstelling. Samenwerking tussen ten minste 1 academisch centrum en minimaal 1 niet-academisch centrum is verplicht binnen deze subsidieronde.
Voor alle ZonMw subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Budget

In totaal is voor deze subsidieronde € 3 miljoen beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per projectidee is € 600.000,-, met een richtlooptijd van 5 jaar en een maximum van 7 jaar.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 maart 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Klinisch Toegepast Onderzoek – Ronde 2 (pdf) 259 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Marloes van der Maas. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis of Marloes van der Maas

Programmamanagers Onderzoeksprogramma ggz

+31 70 349 52 79
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website