Ervaringsdeskundigen kunnen samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Onderwerpen

  • ervaringsdeskundigen
  • ggz
  • begeleiding en ondersteuning

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

19 december 2018

Deadline

15 februari 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen (pdf) 444 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz te ondersteunen. In verschillende bijeenkomsten hebben we bij ervaringsdeskundigen ervaringen en behoeften geïnventariseerd. Eén van de wensen en behoeften die naar voren kwam, is dat ervaringsdeskundigen graag zelfstandig projectmatig aan de gang gaan in hun gemeente/instelling, terwijl hier niet altijd (financiële) ruimte voor is. Deze subsidieoproep biedt deze financiële ruimte.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidies kunnen aangevraagd worden voor initiatieven, interventies of instrumenten die door ervaringsdeskundigen worden geleid, en ten goede komen van ggz-patiënten. Ook voor het inzetten van ervaringsdeskundigen bij opleidingen voor professionals kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het leiden van een (herstel)groep, het opzetten van een (digitaal) platform, het inzetten van een ervaringsdeskundige bij de opleiding tot hulpverlener of het geven van voorlichting binnen een ggz-instelling.

Op 29 januari vindt van 12.00 uur tot 13.00 een informatieoploop plaats in Utrecht. Tijdens deze oploop licht ZonMw de subsidiemogelijkheid toe.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De subsidie moet aangevraagd worden door een rechtspersoon. Deze rechtspersoon doet dat namens de ervaringsdeskundige. Deze rechtspersoon (bijvoorbeeld een gemeente, een instelling of een stichting) kan tevens ondersteunen bij het organisatorische en/of administratieve aspect. De projectleider is bij voorkeur een ervaringsdeskundige.

Budget

De maximaal aan te vragen subsidie is € 20.000,- voor een looptijd van maximaal 6 maanden.
De subsidies zijn niet bedoeld voor het voortzetten van de werkzaamheden van een ervaringsdeskundige die reeds in dienst is van een organisatie. Dit valt namelijk onder verzekerde zorg.

Voor deze subsidieronde is maximaal € 300.000,- gereserveerd. Er kunnen dus maximaal 15 projecten toegekend worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot vrijdag 15 februari 2019, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen (pdf) 444 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Laura Pruyn. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Laura Pruyn

programmasecretaris

+31 70 349 50 93
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website