Onderzoeksorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. Het project moet een concreet eindproduct opleveren. De kennis moet publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen voor brede implementatie.

Onderwerpen

  • uitkomstgerichte zorg
  • patiëntgerichte zorg
  • praktijkgericht onderzoek
  • evaluatieonderzoek

Onderdeel van programma

Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Geplaatst op

5 juli 2021

Deadline

21 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg (pdf) 247 KB

Doel subsidieoproep

Eind 2019 hebben de partijen van het Hoofdlijnakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ) gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ontwikkeling van uitkomstgerichte zorg. Het doel van deze subsidieoproep is de beantwoording van kennisvragen ter ondersteuning van het VWS-programma Uitkomstgerichte Zorg en de daarin actieve partijen. Voor deze subsidieoproep formuleerden de HLA-partijen gezamenlijk de volgende kennisvragen:

  1. Wat is de actuele stand van en wat zijn ambities voor de toepassen van uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg in Nederland?
  2. Wat werkt wel en wat werkt niet in de toepassing van (geaggregeerde) uitkomstinformatie?

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoeksinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek. In de subsidieaanvraag moet duidelijk worden op welke kennisvraag u indient. Het project moet bij afronding een concreet eindproduct opleveren: de kennis moet publiek en vrij beschikbaar komen voor gebruik door andere partijen, wat tot brede implementatie leidt.

Bij het onderzoek worden alle relevante partijen actief betrokken om draagvlak te creëren: beroepsverenigingen (van ten minste artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen), vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, patiënten en data-analisten.

Randvoorwaarden

  • Het onderzoek draagt bij aan de landelijke doelstellingen van het VWS-programma Uitkomstgerichte Zorg. Er is sprake van een logische samenhang met en voortgang op minimaal 1 van de andere ontwikkellijnen.
  • Bestuurlijke betrokkenheid is gegarandeerd.
  • Zo mogelijk sluit het onderzoek aan bij het principe van ‘registreren aan de bron’ om registratielast voor zorgverleners te beperken.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet een onderzoeksorganisatie zijn . In de projectgroep zijn tevens relevante zorgverleners, zorgverzekeraar(s) en (vertegenwoordiging van) patiënten vertegenwoordigd. Samenwerking met de hiervoor genoemde partijen is dus toegestaan, maar de activiteiten van die samenwerkende partijen mogen niet gefinancierd worden met de subsidie.

Budget

Voor deze subsidieronde is in totaal € 500.000,- beschikbaar. Subsidieaanvragers binnen kennisvraag 1 kunnen maximaal € 50.000,- aanvragen, waarbij we 1 aanvraag verwachten te honoreren. Subsidieaanvragen binnen kennisvraag 2 kunnen maximaal € 150.000,- aanvragen. De duur van de projecten is maximaal 6 maanden. Cofinanciering is niet verplicht, maar wel wenselijk.

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 september 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg (pdf) 247 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Paula du Pont (programmamanager), voor procesmatige vragen kunt u contact opnemen met Charlie Plane (programmasecretaris) 070 349 54 66, kwaliteitvanzorg@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website