De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die de transformatie van de jeugdsector ondersteunt. De kennisvoucher biedt financiële ondersteuning bij de kennisoverdracht tussen een AWTJ en een praktijkorganisatie, gemeente of opleidingsinstelling die geen onderdeel uitmaakt van de werkplaats.

Onderwerpen

  • Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
  • 15 concrete kennisproducten
  • Transformatievraagstukken
  • Kennisoverdracht en implementatie
  • Praktijkorganisaties, gemeenten en opleidingsinstellingen

Onderdeel van programma

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Geplaatst op

10 december 2020

Deadline

9 december 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep kennisvouchers-AWTJ (pdf) 218 KB

Doel subsidieoproep

Met de kennisvouchers stimuleert ZonMw het gebruik van 15 door de AWTJ’s ontwikkelde kennisproducten in beleid, praktijk en opleidingen. Ook buiten de regio van de werkplaats. De organisatie, gemeente of het opleidingsinstituut vraagt een voucher aan, waarmee een concrete, in de praktijk beproefde opbrengst uit een AWTJ-project vertaald wordt naar en geïmplementeerd wordt in de context van de organisatie. Er is ook ruimte voor het delen van de lessen die zijn opgedaan in het proces van samenwerken, leren en verbeteren.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een kennisvoucher aanvragen voor één van de 15 kennisproducten die ontwikkeld zijn in de AWTJ-projecten. De producten richten zich op diverse thema’s, zoals eigen regie, samenwerking, diversiteitsgevoelig werken en inclusief onderwijs. Met de voucher kunt u als praktijkorganisatie, gemeente of opleider het kennisproduct – met ondersteuning vanuit de werkplaats – benutten in uw eigen werkpraktijk.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De organisatie, gemeente of opleider die de kennis wil benutten stelt de aanvraag op voor één van de bovenstaande 15 kennisproducten. En stemt deze af met de betreffende AWTJ. De hoofdaanvrager, projectleider/penvoerder en bestuurlijk verantwoordelijke zijn afkomstig vanuit de aanvragende organisatie, gemeente of opleidingsorganisatie.

Budget

  • In totaal is er in de periode van 8 december 2020 t/m uiterlijk 7 december 2021 € 300.000,- beschikbaar met een maximum van € 10.000,- per voucher. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
  • Indien het totale budget van € 300.000,- uitgeput is voordat de uiterlijke sluitingsdatum is bereikt, dan sluit de oproep vroegtijdig.
  • Per kennisproduct kunnen maximaal 6 vouchers worden gehonoreerd met in totaal een maximum bedrag van € 30.000,-, door 6 verschillende aanvragers.
  • Per hoofdaanvrager mogen maximaal 2 vouchers in behandeling worden genomen voor 2 verschillende kennisproducten met een maximum van in totaal € 20.000,-.

Cofinanciering is niet verplicht.

 

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 december 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep kennisvouchers-AWTJ (pdf) 218 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Merlijne Jaspers en Iris den Hartog. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Merlijne Jaspers

Programmamanager Jeugd

+31 70 349 54 13
Dummyfoto van een vrouw

Iris den Hartog

Programmasecretaris Jeugd

+31 70 349 50 18
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website