Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoekorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van kennishiaat 1: ‘Welke vormen van aanvullend onderzoek kunnen bijdragen aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak?’ en/of kennishiaat 5: ‘Hoe kan de vaststelling van het postmortaal interval en van postmortale veranderingen verbeterd worden?’.

Onderwerpen

  • Forensische geneeskunde
  • Aanvullend postmortaal onderzoek
  • Postmortaal interval
  • Onderzoeksinfrastructuur
  • Promotieonderzoek

Onderdeel van programma

Forensische Geneeskunde

Geplaatst op

7 juni 2021

Deadline

23 augustus 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kennisvergroting forensische geneeskunde: postmortaal onderzoek (pdf) 188 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is beantwoording van 2 kennishiaten uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap:

  • kennishiaat 1: ‘Welke vormen van aanvullend onderzoek kunnen bijdragen aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak?’
  • kennishiaat 5: ‘Hoe kan de vaststelling van het postmortaal interval en van postmortale veranderingen verbeterd worden?’

Daarnaast willen we met het programma bijdragen aan het versterken van de onderzoeksinfrastructuur. In deze subsidieronde wordt daarom ingezet op het vergroten van de onderzoekscapaciteit door de aanstelling van minimaal 1 promovendus. Ook moeten forensisch artsen en forensisch artsen in opleiding betrokken worden bij de uitvoering van het onderzoek.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor een onderzoeksproject waarin nieuwe kennis wordt verkregen die de kennishiaten (deels) beantwoordt en de betreffende onderwerpen nader uitdiept. Met de ontwikkelde kennis worden forensische artsen in staat gesteld om evidence based te werken. De resultaten zijn niet alleen van belang voor het forensisch geneeskundige werk, maar ook voor het aanleveren van evidence based rapporten ten behoeve van het strafrecht en voor het adviseren van de Officier van Justitie (OvJ), waarop de OvJ een vervolgbeslissing kan nemen. De resultaten leveren bouwstenen op voor (nieuw te ontwikkelen) richtlijnen.

Randvoorwaarden

De resultaten van het project zijn minimaal toepasbaar in de forensische eerstelijnspraktijk en sluiten aan bij de behoefte van die praktijk. Een aanvraag richt zich op kennishiaat 1 of kennishiaat 5.

Wie kan aanvragen?

Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoekorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen. De hoofdaanvrager en/of projectleider is een gepromoveerde onderzoeker met aantoonbare ervaring met forensisch onderzoek in de eerstelijns forensische praktijk. Er moet worden samengewerkt met aanpalende (forensische) disciplines. Binnen het project wordt minimaal 1 promovendus aangesteld. Daarnaast moeten forensisch artsen en forensisch artsen in opleiding betrokken te worden in de uitvoering van het onderzoek.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 800.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 400.000,- worden aangevraagd. Het streven is om 2 projecten te honoreren, één project gericht op kennishiaat 1 en één project gericht op kennishiaat 5. De looptijd van een project is minimaal 36 maanden tot maximaal 48 maanden. Cofinanciering (in cash of in kind) is een pré, maar geen vereiste.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 augustus 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Kennisvergroting forensische geneeskunde: postmortaal onderzoek (pdf) 188 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet of Prya Badrie. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website